Gradim pozitiven odnos do narave in ljudi

S prednostno nalogo skupine Gradim pozitiven odnos do ljudi in narave, ki se navezuje na prednostno nalogo vrtca Varno in spodbudno učno okolje smo začeli že takoj na začetku šolskega leta. Z različnimi igrami sodelovanja in povezovanja smo želeli doseči, da se otroci...

Projekt varno in spodbudno učno okolje – Sončki

Pri Sončkih v okviru projekta Varno in spodbudno učno okolje že od začetka leta zelo velik poudarek namenjava dobremu počutju otrok v skupini. Med vsakodnevnimi bivanjem v naravi omogočava otrokom, da si pridobijo različne izkušnje z naravo s poudarkom na raziskovanju...

Izzivi iz čarobne vrečke

Prednostna naloga muckov se glasi: »Izzivi iz čarobne vrečke«. Pri muckih nas je čarobna vrečka spremljava že od samega začetka šolskega leta. V uvajalnem obdobju smo v čarobni vrečki našli dve mucki. Poimenovali smo ju Muca in Maca. Spremljali sta nas v jutranjem...

Eksperimenti

Prednostna naloga oddelka je Polžkove naravoslovne aktivnosti. V sklopu te naloge v skupini praznujemo rojstne dni na temo naravoslovja in sicer z eksperimenti. Za vsak rojstni dan naredimo drug eksperiment. Do sedaj smo praznovali 3 rojstne dni. Ob različnih...

V Zmajčkovi igralnici

V sklopu projekta Varno in spodbudno učno okolje skrbimo med drugim tudi za dobro počutje otrok, kar pomeni, da se trudimo zagotoviti otroku pogoje za njegov telesni, emocionalni, socialni in kognitivni razvoj. Če je otrokovo učno okolje varno in spodbudno, se otroci...