V sklopu presenečenja nas je obiskal tudi Ujtata, ki je po igralnici vrgel nekaj gumbov in nam predal pismo z nalogo. Poiskati smo morali rdeč gumb na katerem je bil napisan namig s sliko kje se skriva Gumbkova igra. Otroci so po sliki hitro ugotovili, kje se nahaja igra. Didaktično in gibalno igro imenovano Gumbkova dirka smo se poigrali zunaj na ploščadi za šah. Otrokom je bila igra zelo všeč. Na ravni skupine smo jim strokovne delavke v igralnici pripravile presenečenje na temo gumbov. Obrnile smo mize in v njih natresle različne gumbe. Poleg smo dodale tulce različnih velikosti, lončke, raziskovalne pripomočke, tehtnico, rutke, prizmo z ogledali,… Strokovne delavke smo spremljale igro otrok in si zapisovale, kako so otroci razvijali igro ter kaj jih je pritegnilo. Otroci so najraje spuščali gumbe po velikih tulcih. Kmalu so ugotovili, da gre gumbek po tulcu hitreje, če tulcu naredijo večji naklon. Deklice so občudovale gumbe. Začele so jih razvrščati v posodice. Najbolj zanimive so pokazale ostalim otrokom. Igra se je razvila v prodajalno gumbkov. Prodajalno so okrasile z barvnimi rutkami, gumbke so s pomočjo pincet prelagale iz ene posodice v drugo in jih pripravile za prodajo. Na pripravljene podloge z drevesnim diagramom so otroci razvrščali gumbe po različnih kriterijih. Nekateri otroci so risali, rezali in ustvarjali na temo Dežela gumbov. Otrokom so bile všeč barve. Rekli so, da so te barve, kot mavrica. Otroci so v igro vključili tudi cevi. Cevi so poizkušali sestaviti na različne načine. Po njih so spuščali gumbke. Otroci so se trudili sestaviti čim višje in čim daljše poti. Ob igri so pripovedovali, da gumbke spuščajo po toboganu. Tako je nastala ideja, da bi za Gumbarijo pripravili delavnico na temo Gumbkovi tobogani. Otroci so podali predloge, da bi imeli delavnico, kjer bi spuščali gumbe po toboganu. Predlagali so, da gre gumbek v vodo, morje ali bazen. Otroci so narisali morje in morske živali. Na veliki leseni deske smo strokovne delavke prerisale otroške risbe z morskim motivom ter dodale cevi. V našem primeru so to tobogani za gumbke. Nekateri otroci so predlagali, da bi imeli mavrico in rožice. Ideje otrok smo upoštevale. Otroci so pobarvali tulce raznih barv. Po mavričnih tulcih bodo otroci spuščali gumbke. Prav tako smo pobarvali cevi in jih dali na veliko leseno desko. Tudi po ceveh se bodo spuščali gumbki. Za presenečenje pa smo dodale še nekaj idej strokovnih delavk. Pred Gumbarijo smo si pogledali še nekaj posnetkov preteklih Gumbarij, se naučili pesem Gumbek ter ustvarjali gumbke s katerimi bomo okrasili prostor Gumbarije.