DNEVNA RAZPOREDITEV

1. starostno obdobje

ČAS DEJAVNOST
5.30—8.10 prihod otrok, zgodnja malica, dejavnosti po želji otrok
8.15—8.45 zajtrk, nega
8.45—11.15 načrtovane dejavnosti v igralnici, telovadnici in na prostem, sadna malica
11.15—12.15 kosilo, priprava na počitek, nega
12.15—13.30 počitek
13.30—16.00 nega, dejavnosti, popoldanska malica, odhod domov

2. starostno obdobje

ČAS DEJAVNOST
5.30—8.10 prihod otrok, zgodnja malica, dejavnosti po želji otrok
8.15—8.45 zajtrk
8.45—11.30 načrtovane dejavnosti v igralnici, telovadnici in na prostem,  sadna malica
11.30—12.45 kosilo, priprava na počitek
12.45—13.45 počitek in aktivni počitek
13.45—16.00 dejavnosti, popoldanska malica, odhod domov

Časovna organizacija dela v skupini 1-2 let v dislociranem oddelku Vrtca Gumbek v apartmajskem naselju Hrast

ČAS DEJAVNOST
6.00—8.00 sprejem otrok, zgodnja malica, igra po želji
8.00—9.00 priprava na zajtrk, zajtrk, nega
9.00—11.15 dejavnosti v igralnici, sadna malica in bivanje na prostem,
11.15—12.00 kosilo, nega
12.00—13.30 počitek
13.30—15.30 nega, igra, popoldanska malica, odhod domov