Tekom leta v sklopu eko projekta pri Zmajčkih posvečamo veliko pozornost izvajanju aktivnosti za zdravje in dobro počutje, na področju gibanja in prehrane – minute za zdravje, jutranje razgibavanje, gibanje na prostem, seznanjamo se z zdravo prehrano, k uživanju  katere otroke vsakodnevno spodbujamo. Vsakodnevno izvajamo plesne, rajalne, gibalne igre, jutranje razgibavanje, tako v igralnici, kot tudi na prostem. Radi odhajamo na sprehode, tečemo na stadionu, izvajamo naravne oblike gibanja v našem čarobnem gozdu, kjer se trudimo otrokom med drugim nggaprivzgojiti tudi spoštljiv odnos do narave.

Maja Plantan, vzgojiteljica