GLASILA GUMBEK

V vrtcu Gumbek v OŠ Dolenjske Toplice smo doslej izdali naslednja glasila Gumbek v tiskani obliki:

– Gumbek  štev. 1 – šolsko leto 1996/97 (odgovorni urednici Marjeta Jordan in Darja Mrvar)

– Gumbek štev. 2 – šolsko leto 1997/98 (odgovorni urednici Marjeta Jordan in Darja Mrvar)

– Gumbek štev. 3 – šolsko leto 1998/99 (odgovorni urednici Marjeta Jordan in Darja Mrvar)

– Gumbek štev. 4 – šolsko leto 1999/2000 (odgovorni urednici Alma Iveković in Irena Krese)

– Gumbek štev. 5 – šolsko leto 2000/2001 (odgovorni urednici Marija Pirnat in Irena Andrič)

– Gumbek štev. 6 – šolsko leto 2001/2002 (odgovorna urednica Tatjana Malenšek)

– Gumbek štev. 7 – šolsko leto 2002/2003 (odgovorni urednici Maja Gimpelj Plantan in Marjeta Jordan)

– Gumbek štev. 8 – šolsko leto 2003/2004 (odgovorni urednici Marija Pirnat in Alma Iveković)

– Gumbek štev. 9 – šolsko leto 2004/2005 (odgovorne urednice Marjetka Jordan, Maja Gimpelj Plantan in Milka Klobučar)

– Od šolskega leta 2005/2006 izhaja spletno glasilo Gumbek.

– Knjiga receptov vrtca Gumbek – šolsko leto 2010/2011 (zbrali in uredili Liljana Klobučar in Darja Mrvar)