V sklopu dejavnosti Jabolko rdeče na veji visi, smo v mesecu oktobru spoznavali jablano in njen plod jabolko. Ugotovili smo, da ima jabolko zgoraj pecelj, spodaj muho, v notranjosti pa tudi pečke in da je zdravo. Z odtiskovanjem pobarvanih dlani otrok smo izdelali jablano, ki je bila tudi razstavljena na prireditvi Topliško jabolko v sklopu razstave vrtca. Z barvanjem smo izdelali tudi majhna in velika zelena in rdeča jabolka, na njih smo prilepili pecelj in muho. Ob pravih jabolkih in izdelkih jabolk ter ob slikovnih ponazorilih le-teh smo se igrali matematiko, prepoznavali in poimenovali smo barve, velikosti jabolk, po teh lastnostih smo jih tudi razvrščali. Jabolka smo prešteli, po navodilih smo tudi prešteli, ali prirejali in nalepili ustrezno število jabolk na izdelano jablano. Otroci so bili zelo aktivni in navdušeni nad to dejavnostjo.