Otroci v skupini Balončki smo z ogledom kratkih dokumentarnih filmov spoznali življenje volkov in žiraf. Nato smo razmišljali kaj je značilno za volkove in kaj za žirafe. Otroci so povedali, da je volk sive, bele in rjave barve in se hrani z živalmi. Ima ostre kremplje, tulijo in so strašni. O žirafah pa, da živijo v Afriki, jedo listje in travo, mladički pijejo mleko, med seboj si pomagajo in pazijo ena na drugo.  Po njihovem mnenju so žirafe prijazne. Otroci so žirafo in volka tudi narisali. Nadaljevali smo z razmišljanjem, kakšno obnašanje imamo raje: strašno in neprijazno kot volkovi ali pa prijazno kot žirafa. V naslednjih dneh smo se vsi trudili biti prijazni in se pogovarjati »v jeziku žiraf«. Jezik volkov in žiraf smo spoznavali tudi z lutkovnim uprizarjanjem zgodbe Živali v stiski.