Dolenjske Toplice, 14. 5. 2020

Kako ponovno v vrtec v času epidemije COVID-19?

Prihodnji teden bo naš vrtec ponovno odprl svoja vrata za tiste otroke, za katere starši ne morete zagotoviti domačega varstva. Starši, ki otrok ne bodo pripeljali v vrtec, bodo do konca meseca maja opravičeni plačila storitev vrtcev.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) je v namen zagotovitve varne vrnitve v vrtce, sprejel higienska priporočila, na podlagi katerih smo vrtci izdelali protokole. Kratek povzetek teh protokolov vam bomo predstavili v nadaljevanju (priloga 1 – Protokol).

POMEMBNO:

 • V vrtec pridejo samo zdravi otroci.
 • Starši ste morali izpolniti Izjavo o ponovni vključitvi otroka v vrtec in Izjavo pred vstopom v vrtec, ki sta pogoj za sprejem otroka v skupino.
 • V vrtec vstopajte le, če je nujno, ste zdravi in v zadnjih 14 dneh niste bili v stiku z osebo okuženo s SARS-CoV-2 oz. osebo z znaki za COVID-19, ki je bila poslana v samoizolacijo.
 • Ne vstopajte, če kažete znake okužbe dihal!

PRIHOD V VRTEC:

 1. Otroka naj pripelje le ena od odraslih oseb iz skupnega gospodinjstva ob uri, ki ste jo zapisali na izjavi.
 2. Na območju vrtca oz. šole uporabljate zaščito za obraz (masko, šal…)
 3. Otroke 1. starostnega obdobja starši pospremite do garderobe, pri tem upoštevajte vsa higienska priporočila (razkuževanje, maske, ne dotikajte se površin – omarice, obešalniki itd.), otroke 2. starostnega obdobja bo na vhodu vrtca prevzela strokovna delavka.
 4. V vrtec vstopajte postopoma – en starš in otrok iz posameznega oddelka (toliko kolikor jih vrtec zapusti, toliko jih lahko vstopi), ostali počakate v primerni varnostni razdalji pred vrtcem oz. upoštevajte navodila strokovnih delavcev.
 5. Po vstopu v vrtec si odrasla oseba razkuži roke (predšolskim otrokom ni potrebno razkuževanje, otroci naj se pogosto umivajo z milom in vodo).
 6. Otroka odpeljete do garderobe, kjer se otrok preobuje in preobleče ter nato umije roke z milom in vodo.
 7. V igralnico ne vstopajte!
 8. Vzdržujte potrebno razdaljo 1,5 – 2m do drugih staršev in otrok, šolarjev in strokovnih delavcev.
 9. Stavbo zapustite po najkrajši možni poti in se ne zadržujete na površinah vrtca in šole.
 10. Informacije o otroku posredujete strokovnim delavkam po telefonu.
 11. Prepovedano je prinašanje igrač, knjig in podobnih predmetov od doma. Izjema so »ninice« in dude, ki jih prinesete v vrečki/posodi z otrokovim imenom in jih izročite strokovni delavki v oddelku.
 12. Otroci naj bodo oblečeni preprosto, primerno bivanju na prostem (brez krilc, zapestnic, verižic in ostalih dodatkov).
 13. Upoštevajte pravilno higieno kašljanja/kihanja.
 14. Ne dotikajte se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.

ODHOD IZ VRTCA:

 1. Starši pridite po otroka ob uri, ki ste jo navedli na obrazcu Prijava.
 2. Natančnejša navodila o prevzemu otroka, vam bo posredovala strokovna delavka.
 3. Starši 1. starostnega obdobja v vrtec pridite z masko ter si ob vstopu v stavbo razkužite roke. Potrkajte na vrata in počakajte, da vam strokovna delavka preda otroka.
 4. Prevzem otroka opravite čim hitreje, čakanje in posedanje po garderobah vrtca JE PREPOVEDANO!
 5. Stavbo zapustite po najkrajši možni poti in se ne zadržujte na vrtčevskih površinah.

VZGOJNE SKUPINE

V skladu s priporočili NIJZ smo oblikovali manjše vzgojne skupine (v prvi starostni skupini do 8 otrok in v drugi do 10 otrok), ki bodo v ločenih prostorih. Vzgojna skupina ne bo imela  stikov z drugimi vzgojnimi skupinami (starši, otroci in vzgojitelji). Čim več dejavnosti bomo izvajali na prostem, zato naj bodo otroci primerno obuti in oblečeni. Rezervna oblačila prinašate kot do sedaj. Poleg pa priložite tudi plastično vrečko, kamor bomo lahko shranili otrokova mokra in umazana oblačila.

RAVNANJE V PRIMERU SUMA OKUŽBE

 • Otroka bomo takoj izolirali v za to določenem prostoru, kjer mu bo zagotovljeno varstvo odrasle osebe in primerna oskrba.
 • Ob pojavu simptomov bomo takoj obvestili starše otroka.
 • Starši ste dolžni takoj obvestiti vodstvo vrtca, če je kasneje okužba potrjena, da izpeljemo nadaljnje ukrepe za epidemiološko preiskavo.

Dragi starši in skrbniki,

prosimo, pomagajte nam pri izvajanju vseh potrebnih ukrepov in upoštevajte navodila, da bomo s skupnimi močmi naredili vse, da bi preprečili okužbo s COVID-19.

ravnateljica Andreja Koščak, prof.

PRILOGE