KOTIČEK ZA STARŠE

Cilji — sprotno informiranje staršev o življenju v vrtcu

Oglasni deski v garderobi v spodnjem in zgornjem prostoru vrtca
Namenjeni sta sprotnemu obveščanju o prireditvah, delavnicah, popoldanskih dejavnostih na ravni celotnega vrtca.

Oglasna deska pred vsako igralnico
Oglasne deske so pred vsako igralnico. Namenjene so informiranju staršev otrok o vzgojno-izobraževalnem delu in aktualnim obvestilom. Aktualne informacije so objavljene na spletni strani vrtca.