Otrokom smo strokovne delavke palčka Piskalčka predstavile preko zgodbe. Otroci so prisluhnili zgodbi in skupaj smo jo večkrat obnovili. Otroci so junake zgodbe likovno uprizorili. Nato smo se naučili pesmico Palček Muzikant. Le to smo prepevali v gozdu z drugimi otroki. Pesmico smo zapeli tudi prijateljski skupini Sončki. Ob petju pesmi nas je spremljala Ema na klaviaturah. V skupini smo spoznavali glasbila (boben, piščalke, flavt, kitaro, klaviature …). Igrali smo na orffova glasbila in se igrali glasbeno-didaktične igre. Otroci so  plesali na različno glasbo in se gibali s pomočjo rutk. V gozdu smo se poigrali, da smo palčki. Lutka palček Piskalček je otrokom zadal gozdne naloge, ki so jih otroci v gozdu uspešno opravili. Poiskati so morali različen naravni material, s katerim so nato ustvarjali gozdne slike. Otroci so bili nad svojimi izdelki zelo navdušeni in so timsko dobro sodelovali. Izvedli smo tudi poizkus s sodo bikarbono, sodo in barvo. Naredili smo barvne vulkane. Otroci so bili nad dejavnostjo navdušeni.  

 V gozdu smo za predstavo nabirali praprot in drugi naravni material, ki smo ga uporabili za predstavo Palček Piskalček v KKC-ju. Otroci so bili nad predstavo zelo navdušeni.  

Zapisala vzgojiteljica Mateja Bevc

Dostopnost