Dolenjske Toplice, 10. 5. 2020

Spoštovani starši,

za nami je osem tednov odkar smo zaprli vrata vrtca. Razlogi so znani. Prepričana sem, da ste se kljub neugodni situaciji znašli in v družbi svojih otrok ustvarjali, raziskovali, se smejali, pogovarjali, kuhali, pospravljali, morebiti s skupnimi močmi celo prepleskali stanovanje…
V zadnjem tednu ste lahko v medijih spremljali, da se načrtuje ponovno odprtje vrtcev, ki seveda zahteva kar nekaj tehtnih premislekov zdravstvene in pedagoške stroke, saj nevarnost za okužbe še vedno obstaja. Kljub odprtju vrtcev želimo ohraniti zdravje otrok, zaposlenih in tudi vas staršev.

Tako bomo predvidoma z 18. 5. 2020 ponovno odprli vrata našega vrtca, vendar pod posebnimi pogoji in v skladu s priporočili Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ), Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in ostalih strokovnih inštitucij.
O natančnih protokolih in ravnanjih ob ponovnem prihodu v vrtec boste še seznanjeni.
V tem trenutku pa potrebujemo podatek ali nameravate svojega otroka ponovno vključiti v vrtec.

To naredite tako, da izpolnjeno priloženo izjavo o vključitvi otroka v vrtec (priloga 1) pošljete na elektronski naslov pomočnice ravnateljice andreja.mlakar@os-dt.si, in sicer najkasneje do torka, 12. 5. 2020 do 15. ure.

Na osnovi zbranih podatkov bomo lahko pripravili pogoje za odprtje vrtca in razporedili strokovne delavce. Glede na to, da bodo skupine otrok bistveno normativno zmanjšane (v oddelkih 1 do 3 let 8 otrok oziroma 10 otrok v oddelkih 3 do 6 let), vas naprošam, da razmislite o nujnosti vključitve otroka v vrtec. Vsekakor ne želimo nobenemu od vaših otrok onemogočiti ponovne vrnitve. Želimo pa si, da bi vsem vključenim lahko omogočili prijetno bivanje (čeravno z nekoliko spremenjeno organizacijo oddelkov). Starši, ki vrtca za svojega otroka ne potrebujete, boste za ta čas oproščeni plačila.

Za vključitev otroka v vrtec morate podpisati IZJAVO o zdravstvenem stanju vašega otroka (priloga 2).

Pozorno jo preberite, izpolnjeno in podpisano oddajte vzgojiteljici takrat, ko boste pripeljali otroka v vrtec. Brez podpisane »Izjave staršev pred vstopom otroka v vrtec ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19«, otroka v vrtec ne bomo sprejeli.

V nadaljevanju vas tudi obveščamo, da je RSK (razširjeni strokovni kolegij) za pediatrijo, v sodelovanju s predstojniki Služb in Kliničnih oddelkov Pediatrične klinika pripravil seznam otrok z zdravstvenimi omejitvami, katerim odsvetujejo vrnitev v vrtec. Prav tako odsvetujejo vrnitev v vrtec tudi tistim otrokom, ki prihajajo iz družin, kjer je drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve (priloga 3). 

Starši, posvetujte se z izbranim osebnim zdravnikom – specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oz. družinske medicine o možnosti ponovnega vključevanja v vrtec.

Natančna navodila o organizaciji, protokole ravnanj in druge pomembne informacije bomo sproti objavljali na naši spletni strani vrtca v prihodnjem tednu. Prosimo vas, da se z njimi seznanite.

Zaradi povsem drugačne organizacije dela vrtca bomo zelo hvaležni vašega hitrega odziva.

Ostanite zdravi vi in vaši najbližji.

ravnateljica Andreja Koščak, prof.

PRILOGE