V januarju smo  opazovali in raziskovali vremenske pojave, dežurni otroci so vsak dan izbrali in prilepili simbol za vreme na nastajajoči koledar. Ob koledarju smo se preko pesmi seznanjali tudi s poimenovanjem mesecev in dni v tednu.

V okolici vrtca smo opazovali luže in njihovo izginjanje, v igralnici pa smo izvedli eksperimenta za ponazoritev dežja. Ob sončnem vremenu smo na oknu opazovali izparevanje in kroženje vode v vrečki. Zamrznjene luže so nas spodbudile še k zamrzovanju vode v zamrzovalniku. S čutili smo spoznavali lastnosti vode in s pomočjo kapalk kapljali kapljice vode na različne podlage. Preizkušali smo kateri predmeti plavajo v vodi in kateri potonejo. Dotaknili smo se tudi problematike onesnaženih voda ter iskali in preizkušali različne načine, kako očistiti onesnaženo vodo.