PRAVICE STARŠEV

STARŠI IMATE PRAVICO

  • do vpogleda v program – kurikulum za vrtce,
  • do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu,
  • do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu (pri tem spoštovati strokovno avtonomnost vrtca),
  • do postopnega uvajanja otroka v vrtec,
  • do zaščite osebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.

OTROK IMA PRAVICO

  • do srečnega, zadovoljnega in zdravega otroštva,
  • do ljubezni, topline, varnosti, razumevanja,
  • do igre, pestrejše ponudbe dejavnosti, preko katerih razvija svoje sposobnosti,
  • do individualnosti, drugačnosti, zasebnosti.

Torej ima pravico:

BITI OTROK V VSEJ SVOJI ENKRATNOSTI IN NEPONOVLJIVOSTI.