V vrtcu Gumbek smo od 11. do 13.4.2022 strokovne delavke vrtca za otroke izvedle predstavo z naslovom Mandi, velikonočni zajček. Po ogledu predstave so bili otroci povabljeni k iskanju čokoladnega presenečenja, ki je potekalo pod drevesi na travniku ob šoli in vrtcu.  Vse se je odvijalo v sklopu predstave, vsa navodila so otrokom predstavili nastopajoči liki. Otroci s svojimi vzgojiteljicami so namreč poiskali izdelana velikonočna jajčka, na katerih so bile zapisane in s fotografijo predstavljene različne gibalne naloge. Izvedli so jih vsaj deset, najmlajši pa šest. Za vsako opravljeno gibalno nalogo so z vzgojiteljico pobarvali narisan velikonočni jajček, kar jih je vodilo do čokoladnega presenečenja velikonočnega zajčka. S tem smo nadgradili vsebino predstave z doživljanjem otrok in jih spodbudili še k gibanju na prostem. Ob ogledu predstave so bili navdušeni, med ogledom so tudi komentirali. Tako kot junaki iz predstave so bili tudi otroci motivirani za gibanje in iskanje presenečenja.

Tim za predstavo strokovnih delavk in tim za športno dopoldne Vrtca Gumbek