Otroci so že po naravi radovedni raziskovalci sveta, ki jih obdaja. Strokovne delavke sva v jesenskem času otrokom omogočale  doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave. V naravi smo iskali različne živali. Našli smo pajke, murenčke, žuželke, različne vrste polžev, kobilice… Spoznavali smo različna živa bitja, njihova okolja in način življenja. Otroci so pokazali veliko zanimanja za živali. Najdene majhne živali smo prinesli v igralnico in jih pobližje pogledali, naslednji dan pa spustili v naravo. Nekaj časa smo imeli v skupini bogomolko, ki nam jo je prinesel otrok od doma.

Ko smo odšli na sprehod v gozd, so otroci našli polža, katerega smo prinesli v igralnico. Strokovne delavke smo sledile interesu otrok in razvijale temo o Polžku. V naravoslovni škatli so otroke pričakale fotografije naravnih stvari iz gozda. Otroci so v gozd odnesli fotografije in poiskali stvari v naravi. Najdene stvari smo prinesli v igralnico in iz njih naredili življenjski prostor za polža. V terarij smo dodali še druge vrste polžev (velikega vrtnega polža, male vrtne polže, gozdnega polža, lazarja). Polže so otroci vsak dan opazovali in skrbeli zanj. Dajali so jim hrano in prostor vlažili z vodo. Polže so gledali z lupami, raziskovalnimi lončki in ogledali. Otroci so s polži veliko rokovali. Spoznali smo, da lahko polž leze po različnih podlagah, brez težav leze tudi, ko je obrnjen s hiško navzdol.

V naravoslovnem kotičku so otroci imeli veliko praznih polžjih hišic. Te smo si jih vsakodnevno ogledovali, razvrščali po barvi, velikosti … Iskali smo razlike med dvema polžema, in sicer polžu, ki je bil zunaj in polžu, ki se je zaprl v hiško (z apnenčastim pokrovom).

Na temo polžev smo prepevali pesmice, se igrali glasbeno-didaktične igre, prebrali nekaj zgodb, si ogledovali strokovno literaturo, izdelali plakat, ustvarjali s slanim testom, tempera barvami, izdelali polža s tehniko trganke, grafomotorično vaje, se igrali namizno igro o polžu, prirejali polžje dirke…

Spoznali smo tudi afriške polže ahatnike. Tudi njim smo uredili terarij. Pri urejanju terarija smo našli veliko mladih polžev ter tudi jajčec. Jajčeca smo vsakodnevno opazovali in nestrpno pričakovali prva rojstva. Rojstva polžkov smo se zelo razveselili. Sedaj pa jih spremljamo, kako hitro rastejo.

vzgojiteljica Mateja Bevc