V skupino Zmajčki je vključenih 19 3-5 letnih otrok. V skupini je deset dečkov in devet deklic. V skupino so prišli otroci, ki so bili lansko leto pri Zmajčkih, Muckih in Metuljčkih, štirje otroci pa so se letos v vrtec vključili prvič. Nekateri otroci bodo do konca šolskega leta dopolnili tri, nekateri otroci pa štiri in pet let. Z Zmajčki se igrava, za njih skrbiva in jih spodbujava vzgojiteljica Maja Plantan in pomočnica vzgojiteljice Simona Celič.

V septembru smo se v jutranjem krogu predstavili Zmajčku in prijateljem, vsak dan smo zapeli pesem o zmajčku in si s stiskom rok v krogu zaželeli lep dan.

Spoznavali smo kotičke, igrače, urili smo se v socialnih veščinah s prijatelji, kar nam je bilo včasih težko, a smo se sporazumeli in zmogli. Po kotičkih se otroci umirjeno igrajo, pri tem se še navajajo, da igrač ne prenašajo iz kotička v kotiček in da si jih med sabo menjajo in posojajo. Vsi otroci so se uspešno vključili med vrstnike in so usvojili dnevni ritem bivanja v vrtcu. Radi se igrajo s kockami, vozili, sestavljankami in v kuhinji ter z dojenčki. Izredno radi tečejo na stadionu in se igrajo na igrišču.

Med drugim smo ustvarjali zmajčke z barvanjem z voščenkami in lepljenjem dodatkov, brali smo zgodbe, peli pesmi, plesali, fotografirali smo se in pripravili oznake za praznovanje rojstnih dni, ki smo jih tudi pričeli praznovati. Ko je pihal veter, smo navdušeno spuščali pisanega zmaja. Zmajček nas je čakal tudi na oknu, ob odhodu na igrišče in ob prihodu proti vrtcu smo mu vedno pomahali.

Otroci so živahni, sproščeni, a vodljivi in z zanimanjem sledijo ponujenim dejavnostim ter jih tudi sami predlagajo.

Pri Zmajčkih se imamo lepo.

Maja Plantan, vzgojiteljica