V septembru so se otroci spoznavali med seboj, prostore zgornjega vrtca in pravila skupine. Jutro smo začenjali s pesmijo in plesom Sončece rumeno, ki je postal naš jutranji pozdrav, naučili pa smo se tudi pesem Rdeč balonček. Z baloni smo plesali, jih prirejali po barvi in z njimi telovadili na gibalni urici v telovadnici. V naravoslovnem kotičku so se igrali in raziskovali z morskimi lupinami ter se igrali senzorične igre z mivko in kamenčki. Za igro z naravnimi materiali in pogovori ob knjigah o aktualnih temah je veliko zanimanja. Kotiček KU-KU smo za nekaj časa spremenili v prodajalno sladoledov. Za popestritev igre v kotičku s kockami smo na tla prilepili ceste, reko in gradili most. V kotičku namiznih iger so se otroci igrali igre spomin, sestavljali v celoto in se igrali igre za urjenje finomotorične spretnosti. Na prostem smo večkrat na teden izkoristili proste športne površine, za rajalne igre, igre lovljenja in tek. Na otroškem igrišču pa so otroci urili gibalne spretnosti na igralih ter se igrali z rekviziti na pesku. Navajali smo se na hojo po pločniku, prečkanje ceste in se odpravili na sprehod do bližnjega sadovnjaka. Že od prvih dni se večkrat sprehodimo po gozdni poti, kjer opazujemo zanimivosti in prisluhnemo gozdu. V gozdu smo izvedli dejavnost povezano s prvim praznovanjem rojstnega dne z zgodbo Rdeča kapica. Obiskala nas je medicinska sestra in se z otroki pogovarjala o skrbi za varnost ter na najpogumnejših demonstrirala povijanje različnih poškodb na telesu. Vsi otroci imajo radi pravljice in jim pozorno prisluhnejo. Na pobudo otrok smo kmalu začeli z rutino pravljice za »lahko noč«. Konec meseca so bile različne dejavnosti povezane z jabolkom. Otroci so sodelovali tudi pri ustvarjanju za razstavo na Topliškem jabolku.

vzgojiteljica Irena Andrić