Skupino Medvedki sestavlja 24 otrok. Otroci so prišli iz dveh skupin, Muckov in Zmajčkov. V začetku septembra smo se v skupini Medvedki spoznavali, usvajali imena drug od drugega in se povezovali preko različnih socialnih iger. Najraje so se igrali igro Ura je ena, medved še spi. Zelo hitro smo se navadili nove igralnice, nove skupine. Deklice so se najraje igrale v kuhinjskem kotičku, fantje pa v kotičku s kockami in vozili. Opaziti je bilo veliko iger vlog, igro družine, živalske družine … V jutranjih krogih smo se pozdravili, prešteli, poigrali zanimive igre, se pogovarjali, izpeljali skupinske dejavnosti, peli pesmice, banse…

Veliko časa smo preživeli na prostem. Otroci so se radi igrali gibalne igre. Najraje so imeli igro Lisička, kaj rada ješ?  Igrali smo se na otroškem igrišču, tekali po stezi, se igrali in raziskovali v gozdu in travniku. Otroci so pokazali veliko zanimanja za igro v naravi. Opazili so mnoge zanimive stvari in živali.

vzgojiteljica Mateja Bevc