Z otroki celega vrtca smo se zbrali na asfaltnem igrišču ob odru. S pomočjo megafona sva pozdravili vse otroke in ob glasbi vodili ogrevanje.

Nato smo odšli na start Mini krosa, ki je potekal po poti Gumbkovega teka. Uporabili smo to pot, ravno zato, ker je blizu vrtca in se ga vsi lahko udeležimo, tudi najmlajši. Tisti, ki so prišli na Gumbarijo, so že poznali pot, zato so se ga še bolj veselili.

Otroci so tekli od najstarejše skupine, do najmlajše. Čakajoči otroci so ob glasbi spodbujali tekače na progi. Težko je bilo na tej poti navijati, zato je bilo malo čakanja, a tudi to je sestavni del sobivanja …

Otroci so bili aktivni in vsi uspešni. Nekateri so celo pot pretekli z lahkoto, drugi pa so del poti prehodili. Za spodbudo in nagrado so si vsi otroci v svoje knjižice Mali sonček nalepili sonček ustrezne barve, saj je to bila zadnja naloga iz knjižice, ki smo jo opravili.

Maja Plantan in Nina Fifolt, vzgojiteljici