Projekt »Trajnostna mobilnost v vrtcih« vključuje otroke, starše, vzgojitelje, vodstvo vrtca ter zaposlene na občini. Njegov namen je spreminjanje potovalnih navad in načrtovanje ustrezne infrastrukture za varno pot v vrtec. Otroci v okviru projekta sodelujejo v igri Beli zajček, del projekta pa je tudi priprava gradiv za starše ter priročnikov za strokovne sodelavce, analize načinov prihoda otrok v vrtec, enostavnih kartografskih prikazov problematičnih odsekov na cesti ter evalvacija učinkov igre.
(Vir: https://focus.si/novicnik-no-2-v-vrtce-na-trajnostni-nacin-tudi-po-koronakrizi/, pridobljeno dne: 5. 10. 2020).

V projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih je vključenih vseh 10 oddelkov našega vrtca, to je 165 otrok. Igro Beli zajček smo se na ravni celega vrtca igrali v času od 18. do 25. 9. 2020. Namen igre je spodbujanje trajnostne mobilnosti (npr. pešačenje, kolesarjenje, uporaba JPP) in razvijanje vrednot, povezanih z zdravim življenjskim slogom. Vsak otrok, ki je prehodil vsaj del poti v vrtec peš ali se pripeljal s skirojem, poganjalcem ali s kolesom, je s pridobljenim belim krogcem čistil zajčku od izpuhov umazan kožušček. V skupinah so strokovne delavke otrokom zgodbo o belem zajčku približale na različne načine – ob animaciji na projekciji, z igračami, kamišibajem, aplikati in lutkami.

Poleg igre smo v vseh skupinah vrtca izvajali različne dejavnosti, povezane s trajnostno mobilnostjo. Otroci so ob slikah in knjigah poimenovali prevozna sredstva, se igrali s plastičnimi in lesenimi vozili, ki so jih vozili po narisanih ali sestavljenih cestah ter dodajali prometne znake. Vozila so razvrščali preko različnih namiznih in didaktičnih iger. Izdelovali so lutke (prevozna sredstva, bele zajčke), ustvarjali, poslušali so zgodbe in pravljice o prometu, spoznali nekaj pesmic in deklamacij o zajčkih in prometu ter poslušali uganke.

Veliko smo se pogovarjali o varnosti v prometu, se sprehajali po bližnji okolici vrtca, najmlajši pa so se vozili z vozičkom. Nekateri otroci so se sprehodili do semaforja v Dolenjskih Toplicah, drugi do Sel, kjer so si ogledali razstavljeno letalo. Starejši otroci iz vrtca so izvedli opazovalni sprehod, kjer so se v promet vključevali kot pešci.

V tednu mobilnosti smo v petek, 18. 9. 2020, izvedli dan brez avtomobila. Zaprli smo službeno parkirišče ob vrtcu, ki se je spremenilo v igrišče. V dopoldanskem času so se na parkirišču zvrstile vse skupine otrok. Otroci so se s poganjalčki vozili mimo ovir, se poigrali na talnih igrah, se igrali gibalne in rajalne igre, se v Prometni deželi preizkusili v vožnji s poganjalčki, ob tem pa upoštevali pravila, ki so jih narekovali postavljeni prometni znaki.

Nekaj utrinkov si lahko ogledate v fotogaleriji.

koordinatorica projekta, vzgojiteljica Mateja Bevc