V sklopu projekta Varno in spodbudno učno okolje skrbimo med drugim tudi za dobro počutje otrok, kar pomeni, da se trudimo zagotoviti otroku pogoje za njegov telesni, emocionalni, socialni in kognitivni razvoj. Če je otrokovo učno okolje varno in spodbudno, se otroci dobro počutijo, prepoznavajo svoja čustva in jih izražajo na sprejemljiv način, prepoznavajo svoje interese, potrebe, sodelujejo pri aktivnostih,  manj je neželenih oblik vedenja.

Strokovni delavki oddelka se trudiva oblikovati ugodno ozračje za delo z otroki, z otroki sva vzpostavili prijeten, ljubeč in spoštljiv odnos. Opažava, da se otroci v vrtcu dobro počutijo. Spodbujava pozitivno vedenje otrok s pozitivno naravnanostjo do otrok, otrokom nudimo neposredno bližino in dotik, če to potrebujejo, otrokom povečava naklonjenost, če oceniva, da to potrebujejo. Imamo oblikovane dogovore za igro in dobro počutje vseh v naši igralnici, ki se jih trudimo spoštovati in upoštevati. Izdelali smo si tudi slikopise, ki ponazarjajo, da se tiho pogovarjamo in da se ne tepemo, temveč vse rešujemo s pogovorom, kar je narisal že en deček. Otroci so namreč v razvoju risbe močno napredovali, posledično imajo za risanje tudi velik interes in so navdušeni.

Spodbujava interese otrok, jih pohvaliva, nagradiva z zanimivo dejavnostjo. Če pride do napetosti, jo zmanjšujeva s humorjem, ko je to smiselno.

Otroci se radi igrajo po kotičkih, pričeli so se družiti med sabo, komunicirati z različnimi otroki. K temu je prispevalo tudi žrebanje sličic, s katerimi so označene mize, h katerim se otroci posedejo pri obrokih, s tem pa otrok naključno zamenja sovrstnike, s katerimi je v stiku.

Veliko delava na preventivnem delovanju ter delovanju, namenjenem odpravi neželenih oblik vedenja, odpravljanjem težav, reševanju konfliktov po metodi reševanja konfliktov brez poraženca z uporabo aktivnega poslušanja in z uporabo jaz sporočil.

Imamo se radi, prijetno nam je, imamo se lepo.

Maja Plantan, vzgojiteljica