VPIS V VRTEC

Pravilnik sprejema otrok v vrtec Gumbek

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika sprejema otrok v vrtec Gumbek

vloga za vpis otrok v vrtec

vloga za znižano plačilo vrtca

– soglasje za direktno obremenitev SEPA

vloga za uveljavljanje olajšave za bivanje otroka v vrtcu nad 9 ur

vloga za uporabo eAsistenta za vrtec

Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico. Vrtec Gumbek v mesecu marcu objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto v javnem lokalnem časopisu, starši ali skrbniki prijavijo otroke v dnevno varstvo. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. Sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca.

Komisijo za sprejem v dnevno varstvo sestavljajo:

– 1 delavec vrtca

– 1 član sveta staršev

– 1 predstavnik družbenih dejavnosti v občini

Starši ali skrbniki ob vpisu otroka v vrtec Gumbek lahko izbirajo med dnevnim programom, poldnevnim programom, dnevnim programom v družinskem varstvu.

Dnevni program traja od 6 do 9 ur. Izvajamo ga v času delovanja vrtca od 5.30 do 16.00, v dislociranih oddelkih vrtca Gumbek pa od 6.00 do 15.30. Namenjen je otrokom od enega leta starosti do vstopa v šolo. Plačilo staršev je vezano na največ devet ur otrokove dnevne prisotnosti.

Starši lahko vpišejo otroka tudi med letom. Otrok je sprejet, če je še prosto mesto. V mesecu juniju imamo s starši novincev prvi roditeljski sestanek. Konec avgusta pa vzgojitelji oddelkov osebno povabijo starše na razgovor. Prve dni bivanja otrok v vrtcu dajemo velik poudarek postopnemu uvajanju

Skupaj z vami seveda želimo, da bi se otrok pri nas počutil dobro, da bi vrtec sprejel in rad prihajal k nam. Z vami, dragi starši, želimo vzpostaviti učinkovito sodelovanje, ki bo temeljilo na zaupanju.

ŽE VPISANIH OTROK, KI HODIJO V VRTEC, STARŠI NE VPISUJETE PONOVNO!!

Vstop v vrtec je pomemben dogodek v življenju otroka in staršev.
Otrok se ob vstopu v vrtec sreča s številnimi novostmi. Preplavljajo ga novi vtisi, dogodki in doživetja. Večina otrok, ki vstopijo v vrtec v zgodnjem obdobju, je ob tem prvič za daljši čas ločena od staršev. Ta sprememba zahteva od otroka veliko energije, prilagajanja in spoprijemanja z lastno negotovostjo. V novem okolju se otrok srečuje s še nepoznanimi odraslimi in otroki. Prilagoditi se mora tamkajšnjemu ritmu življenja in novim zahtevam. Vključuje se v skupino vrstnikov, s katerimi si bo delil igrače in pozornost odraslih.

Pred otrokom, ki prvič vstopa v vrtec, je vsekakor velik izziv. Kako ga bo sprejel, je odvisno od različnih dejavnikov, kot so stopnja otrokovega razvoja, njegov značaj ter značaj, izkušnje in ravnanje nas odraslih.

Ob vstopu v vrtec se otroci odzovejo na različne načine. Nekateri se hitro prilagodijo novim okoliščinam in ob tem ne kažejo veliko težav, drugi imajo normalne prilagoditvene težave in ob ločitvi od staršev jokajo, se staršev držijo, odklanjajo hrano, so nemirni in občutljivi. Nekateri otroci se odzivajo tudi tako, da zbolijo (bolezni dihal in prebavil). Takšne težave lahko hitro minejo, občasno lahko vztrajajo tudi do enega meseca. Otrokove prilagoditvene težave v času uvajanja počasi izginjajo s tem, ko otrok sprejema novo okolje in se začne navezovati na vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice, ki mu nudita občutek varnosti, topline in zaščite.

Za otrokovo ustrezno navezovanje je sodelovanje staršev z vzgojitelji in pomočnicami vzgojiteljev, ki sprejemajo njihovega otroka v svojo skupino, nujno potrebno. S sodelovanjem se namreč vzpostavi zaupanje, ki je temelj dobrih odnosov. Otrok doživlja svet okoli sebe tudi skozi doživljanje najbližjih, zato bo veliko lažje zaupal, če bosta zaupala starša.
Starši lahko otroku učinkovito pomagate pri spoprijemanju s težavami ob uvajanju, če upoštevate postopnost ter pri sebi in otroku razvijate zaupanje v vrtec. Kaj je dobro storiti?

Pred uvajanjem se posvetujte s pomočnico ravnateljice vrtca ali svetovalno delavko vrtca še posebej, če niste prepričani o vključitvi otroka v vrtec ali vam odhod otroka v vrtec povzroča skrbi.

Pred vstopom otroka v vrtec se spoznajte z otrokovim vzgojiteljem. Z njimi se boste pogovorili o vašem otroku, vaših občutkih in vprašanjih, ki se vam porajajo ob tem dogodku, ter o načinih in postopku uvajanja vašega otroka v vrtec:

 • kakšno bo vaše vključevanje skupaj z otrokom v oddelek;
 • kako boste postopoma podaljševali otrokovo samostojno bivanje v vrtcu;
 • kako in kdaj se boste poslovili od otroka;
 • kakšna bo vaša vloga, če ste z otrokom skupaj v skupini.

Da bo uvajanje vašega otroka prijeten dogodek tako za starše kot za otroka in da bi bila otrokova stiska ob prilagajanju na spremembe čim manjša, priporočamo:

 • Prihranite si nekaj dni dopusta za uvajanje vašega otroka. Tako se boste otroku lažje posvetili in boste mirnejši.
 • Če imate drugo možnost, otroka prvi dan NIKAKOR ne pustite ves dan v vrtcu. Počutil se bo zapuščenega in odhod v vrtec bo zaradi tega lahko še dolgo časa težaven.
 • Čas samostojnega bivanja otroka v skupini postopno podaljšujte.
 • V času uvajanja ne vnašajte dodatnih sprememb v otrokovo življenje, saj bi ga s tem dodatno obremenili (za odvajanje od dude, pleničk … bo dovolj časa kasneje, ko se bo otrok v vrtcu počutil dobro).
 • Otrok naj prinese v vrtec dudo ali stekleničko, svojo priljubljeno igračko, morda pleničko ali kakšen drug predmet (ninico), ki mu veliko pomeni. Ti predmeti ga bodo tolažili in pomirjali.
 • Pomembno je, da otroka ob prihodu oddate vzgojiteljici nežno, a odločno. Otroku dajte vedeti, da greste in da se boste vrnili ponj.
 • Če je mogoče, naj otrok prvi mesec vrtec obiskuje čim bolj redno. Stalen ritem prihodov in odhodov iz vrtca daje otroku občutek varnosti in zaupanja. Držite obljube, ki jih dajete otroku.

Začetne težave ob uvajanju otroka bodo kmalu minile. Vaš otrok bo rad prihajal v vrtec, navezal se bo na vzgojitelje in pomočnice vzgojiteljev ter sprejel življenje v skupini.

Če vas karkoli zanima, se ne bojte vprašati. Le če bomo poznali vaša vprašanja, potrebe in želje, bomo nanje lahko odgovorili:

 • v času uvajanja otroka pred vstopom v vrtec,
 • na roditeljskih sestankih,
 • na govorilnih urah,
 • na drugih srečanjih.

Pokličite nas, če otroka ne bo v vrtec.
Skrbi nas, če je morda zbolel, se ne počuti dobro pri nas, ali pa se le “crklja” pri dobri stari mami (tudi dedku, seveda).

Pravočasna in točna informacija hitreje rešuje probleme. Sporočite nam morebitne spremembe domačega naslova, službe ali telefonske številke.

Lahko nam telefonirate do 8.30 zjutraj ali po 12. uri, ker smo sicer lahko na sprehodu ali se ravno najlepše igramo.

Sporočanje sprememb po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

ZUPJS v svojem 42. členu navaja, da je upravičenec do pravice iz javnih sredstev dolžan centru za socialno delo v 8-ih dneh sporočiti vse okoliščine in spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja, na posebnem obrazcu za sporočanje sprememb, ki ga dobite na spletni strani vrtca. Katere so te spremembe, ZUPJS navaja v 5. odst. 42. člena.

Ena od teh sprememb je tudi izpis otroka iz vrtca.

– obrazec za sporočanje sprememb na CSD