VRTEC GUMBEK

v OŠ Dolenjske Toplice

vabi k

VPISU ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

 

Vpis bo potekal od 9. 3. do 12. 3. 2021 v Vrtcu Gumbek v OŠ Dolenjske Toplice, Pionirska cesta 35.

Vlogo lahko dobite na spletni strani vrtca http://www.vrtec-dt.si/, v rubriki vpis in izpis.

Izpolnjeno vlogo lahko oddate:

1. Pošljete po navadni pošti s pripisom za vpis.
2. Po elektronski pošti na naslov dolenjske-toplice@os-dt.si.
3. Osebno prinesete na vstopno točko pri učilnici tehnike (vhod pri »makedamskem« parkirišču), ki bo odprta v torek, 9. 3. 2021, od 13:00 do 16:00 in četrtek, 11. 3. 2021, od 8:00 do 11:00.

Protokol pri osebni oddaji vloge:
– Na vpis lahko pride le ena zdrava oseba.
– Pred vstopom si razkužite roke in uporabljate masko.
– Vstopite le, če ste zdravi. Ne vstopajte, če kažete znake okužbe dihal.
– Upoštevajte medsebojno razdaljo 1,5 do 2 metra.
– V prostor vstopajte posamično.

Dodatne informacije o vpisu lahko izveste tudi na številki 07 38 45 224.

Vlogo oddajte pravočasno, ker velja zakonsko določilo, da vrtec najprej obravnava vse vloge, ki jih prejme do konca objavljenega vpisnega roka. Vloge za vpis otroka vložene oz. oddane na pošto po preteku roka za redni vpis, bodo obravnavane šele, ko bo vrtec vključil vse otroke s čakalnega seznama.

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, bo o vlogah odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi kriterijev, ki jih boste izpolnili v vlogi.

Prednost pri sprejemu lahko uveljavljajo starši, če ob vlogi predložijo pisno mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine ali dokumente skladne z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami.
O rešitvi vlog boste obveščeni v skladu s predpisanimi roki.

Dobrodošli!

Andreja Mlakar                                                                                            Andreja Koščak, prof.
pomočnica ravnateljice                                                                                      ravnateljica