»Na ledini gozdne jase je ležalo zrcalce. Kdo ga je izgubil, se ne ve. Zrcalce je bilo torej tu in v njem so se ogledovali zdaj nebo, zdaj sonce, zdaj oblaki, zdaj ptice, ki so letele nad njim … Nekega dne pa pride tam mimo zajec.«

Zgodbi Zrcalce so otroci v mesecu februarju velikokrat pa tudi na različne načine prisluhnili. Zgodbi so prisluhnili kot branju iz knjige, pripovedovanju ob slikah, kot glasbeno pravljico, lutkovno predstavo in tudi dramatizaciji, katero sta uprizorili strokovni delavki oddelka. Otroci so si hitro zapomnili zaporedje dogodkov v zgodbi in tudi vse nastopajoče. Slike iz knjige smo postavljali v pravilno časovno zaporedje in s tem obnovili dogajanje v zgodbi. Vsak od otrok si je izdelal tudi pokrivalo. Le- to je kasneje uporabil tudi pri dramatizaciji.

Igro Zrcalce smo večkrat dramsko uprizorili v igralnici, kasneje še v gozdu. Na enem od sprehodov smo na tleh našli zrcalce. Najdeno zrcalce so nato otroci uporabili in zgodbo prvič, tudi dramsko uprizorili. Svojo dramsko uprizoritev smo nato podkrepili še s posnemanjem gibanja posameznih živali, ob igranju na male inštrumente. Torej, vsak mali inštrument je predstavljal določeno žival, ki nastopa v zgodbi. Spoznali smo tudi pesmice o živalih, ki nastopajo v zgodbi, o zajcu, veverici, šoji in medvedu. Pesmice o živalih smo prepevali tudi ob igranju na male inštrumente. Kot celoten povzetek zgodbe Zrcalce smo v Muckinem kotičku, zgodbo tudi dramsko uprizorili. Vsak od otrok je dobil eno od vlog kot napovedovalec, igralce ali glasbenik. To dramsko uprizoritev smo tudi posneli in si jo v obliki krajšega filma tudi ogledali.

Po zgodbi Zrcalce smo tudi likovno ustvarjali. Z ogljem smo risali živali, ki so nastopale v zgodbi Zrcalce. Prav tako smo si izdelali namizno gledališče in lutke na palčki. Z njihovo pomočjo smo zgodbo Zrcalce uprizorili tudi s pomočjo lutk.

Nina Nose, vzgojiteljica