V tednu mobilnosti smo  Zmajčki spoznavali in se igrali promet – pogovarjali smo se o vozilih, o njih smo peli pesmi in petje ter predvajanje glasbe gibalno spremljali. Na sprehodih smo se urili v varni hoji ob cesti in preko ceste, spoznavali smo prometne znake. Čarali smo, da se parkirišče spremeni v igrišče in otroci so v četrtek navdušeni ugotovili, da nam je uspelo.  Otroci so živali  v vožnji s poganjalci po prometnem poligonu pred vrtcem. Vsi otroci so bili aktivni. Na stadionu so tekli, na igrišču so risali kredo po slikovni predlogi.   

V vrtcu so se otroci več dni navdušeno igrali promet z igro železnica in vlaki ter s cesto in različnimi vozili.

Maja Plantan, vzgojiteljica