ČAKALNA LISTA

STAROSTNO OBDOBJE VRSTNI RED ŠIFRA
1. starostno obdobje 1. mesto 10/8-1-2020
2. starostno obdobje /