V vrtcu Gumbek skrbimo za čisto in urejeno okolje našega vrtca. V skrb za okolje vključujemo tudi naše otroke. Tudi letos smo konec aprila izvajali čistilne akcije, v katerih smo sodelovale strokovne delavke vrtca in otroci. Po uvodni motivaciji, ki je potekala preko zgodbic, deklamacij, pesmic, eko knjig, ogledov prispevkov, smo se skupine odpravile v bližnjo okolico vrtca, kjer smo čistili. Vsaka skupina je predhodno prejela načrt čistilne akcije, iz katere je bilo razvidno, katero območje čistijo. Čistili smo okolico vrtca, kjer se največkrat nahajamo in kamor gremo na sprehode.

Otroci so v čistilni akciji izrazili skrb za naše okolje. Z navdušenjem so sodelovali pri pospravljanju odpadkov. Najdene odpadke smo razvrstili v ustrezne zabojnike. S tovrstnimi akcijami želimo pri otrocih razvijati naklonjenost in spoštljiv odnos do žive in nežive narave. Otroci so  s čiščenjem pridobili izkušnjo, kako sami in drugi ljudje vplivajo na naravo ter kako lahko dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja.

Tekom dni so skupine poljubno ustvarjale iz odpadne embalaže. Nastajali so metulji, senzorične gosenice, Zelo lačne gosenice, prevozna sredstva …

Ker se že v predšolskem obdobju oblikujejo temeljne kulturne, delovne in socialne navade, to obdobje ponuja ogromne možnosti, da otroku privzgojimo načela okoljske vzgoje in odgovornega ravnanja z odpadki.

vzgojiteljica Mateja Bevc

Nekaj utrinkov si lahko ogledate v fotogaleriji.