V januarju smo se poigrali z novimi igračami, ki smo jih prejeli od dedka Mraza. Otroci so pokazali veliko navdušena nad magnetnimi gradniki s katerimi so gradili zabaviščni park.

Priredili smo nekaj tematskih rojstnih dni. Otroci so si izbrali različne dejavnosti. Od kuhanja pudinga, plesne zabave, do ustvarjanja z bleščicami.

Za portfolio smo izvedli dejavnosti preslikave, orientacije na listu s pomočjo ustnih navodil ter grafomotorične vaje. 

Poigrali smo se veliko  glasbeno-didaktičnih iger. Vsakodnevno smo izvajali vaje, igre in dejavnosti, preko katerih so otroci razvijali glasbeni ritem. Veliko smo  plesali.  Za pomoč pri plesnemu izražanju smo imeli talne oznake, obroče, rutke…

Za našo dramsko predstavo smo izdelali sceno. Pobarvali smo travnik, kmetijo, vodo, jamo.  Vsakodnevno smo izvajali gibalne dejavnosti. Velikokrat smo se poigrali na snegu, se kepali, delali snežake… Pri angleških uricah smo usvajali angleška imena za živali ter jih po danih kriterijih razvrščali  v drevesni diagram. Ena skupina otrok je pričela z računalniškimi uricami.

V sklopu projekta Varno in spodbudno učno okolje smo se v skupini pogovarjali o komunikaciji. Otroci so preko video posnetkov spoznali volkove in žirafe. Njihova spoznanja smo zabeležili na list. Glede njihovih spoznanj smo priredili kviz. Otroci so žirafe in volkove risali z vodenimi barvami in suhimi barvicami. Spoznavali smo jezik žiraf (prijazen, vljuden) in jezik volkov (nespoštljiv govor). Strokovni delavki sva otrokom odigrali več prizorov, kjer so otroci prepoznavali, katero vlogo je imela posamezna strokovna delavka (volka ali žirafe). Preko kviza smo izurili, kateri govor je spoštljiv in prijazen ter kateri je nespoštljiv. Skupinsko smo narisali in pobarvali eno veliko žirafo, ki smo jo nalepili na vrata igralnice. K njej smo dodali napise vljudnih besed, ki nas bodo spominjale k uporabi vljudnostnih izrazov. Tema je otroke zelo pritegnila, zato smo jo vključili še v druga področja kurikula.

Otroci so spoznavali volka preko igre dopolnjevanja besedila s pomočjo slik, opazovanjem strojene kože volka, ogledom lobanje volka, poslušanjem posnetka tuljenja volkov, kreiranjem besedila pesmi o volku ter izmišljanju gibalnih vzorcev ob pesmi. Otroci so s plastelinom oblikovali volka ali volčji odtis tace. Strokovni delavki smo otrokom ponudili dejavnosti “volčja glasbena šola” in “volčji vrtec”, kjer so otroci preko plesnih in glasbenih dejavnosti razvijali ritem. Vse dejavnosti so bile raznolike in otrokom zelo zanimive.