KNJIŽNICA

Knjižnica v vrtcu Gumbek Dolenjske Toplice deluje v sklopu šolske knjižnice. V knjižnici in igralnicah je približno 2.000 enot knjižničnega gradiva za otroke, njihove starše in strokovne delavke vrtca. Vse knjižno gradivo je razporejeno po področjih in v prostem pristopu. Na voljo so tudi različne revije za otroke in njihove starše.

Knjižnica ima odprta vrata vsak drugi teden v mesecu za skupinske obiske otrok in vsak dan med 11.30 in 13.30 uro za individualne obiske otrok in njihove starše.

Najnovejše mednarodne pa tudi slovenske raziskave poudarjajo pomen odraslih otroku v predšolskem obdobju ter pomembnost otrokovih bralnih izkušenj. Če hočemo, da  se bo otrok razvil v zavzetega bralca, moramo mi imeti pozitiven odnos do knjig in do branja in ga začeti spodbujati za gledanje, poslušanje in branje že v predšolskem obdobju in vsekakor nadaljevati z zibelko branja, ki se začenja že v slovenskih porodnišnicah. Zelo pomembno je, da otroku že v zgodnjem predšolskem obdobju beremo, mu pripovedujemo in se z njim pogovarjamo.

Otrok ob knjigi:

 • si razvija in bogati govor, preko govora pa tudi razvija inteligenco,
 • zlasti ob pravljicah si razvija domišljijo, kar ga spodbuja k različnim oblikam ustvarjalnosti,
 • uporablja knjigo kot vir informacij z različnih področij,
 • knjiga prispeva k temu, da otrok lažje obvladuje vsakdanje probleme, hkrati pa je na različnih področjih bolj razgledan,
 • samostojna uporaba knjig dovoljuje otroku večjo neodvisnost; otrok išče po knjigi kar ga zanima,
 • knjiga individualizira in hkrati odpira možnosti za medsebojno komunikacijo,
 • otrok razvija pozitivni odnos do poslušanja književnosti,
 • knjiga oblikuje otrokov čut za estetiko in osebni razvoj,
 • ob poslušanju pravljic ovrednoti drugačnost, razvija toleranco do drugačnosti in spoznava omejitve, ki mu jih nalaga realnost,
 • zaznava zvočne in likovne posebnosti umetnostnega jezika,
 • s pomočjo odraslih razume neznane besede, ki jih sreča v knjigah in si tako bogati besedni zaklad,
 • se identificira s književno osebo ter oblikuje domišljijsko čutne prvine dogajalnega prostora…

DEJAVNOSTI, KI SE IZVAJAJO V KNJIŽNICI ZA OTROKE VRTCA

 • nabava in izposoja gradiva otrokom, staršem in strokovnim delavkam,
 • bibliopedagoško delo z oddelki,
 • individualna izposoja,
 • sodelovanje s Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto- enota Dolenjske Toplice,
 • otroški tisk,
 • predšolska bralna značka,
 • cici vesela šola,
 • knjigo bube,
 • bralni nahrbtnik,
 • interno in občinsko glasilo ter nekatere druge strokovne revije,
 • kulturne dejavnosti,
 • oblikovanje prispevkov za spletno stran,
 • oblikovanje spletnega glasila,
 • obveščanje o novostih knjižničnega gradiva po E – pošti,
 • lektoriranje izdelkov,
 • obisk bibliobusa,
 • rastoča knjiga …