NAČIN SODELOVANJA

Lepo vas pozdravljamo v kotičku, ki je namenjen vam. Z vami bi radi delili razmišljanja in spoznanja o otroku, njegovih potrebah in posebnostih, iskali načine, s katerimi lahko otroku ponudimo še kakšen bogat delček, ki se sestavlja v njegov življenjski mozaik … Sodelovanje staršev s strokovnimi delavci vrtca prispeva k približevanju vzgojnih metod, boljšemu poznavanju življenja in dela v vrtcu, povezavi staršev otrok skupine in celotnega vrtca ter premagovanju morebitnih težav pri vzpostavljanju odnosov med starši in zaposlenimi.

Skupaj z vami seveda želimo, da bi se otrok pri nas počutil dobro, da bi vrtec sprejel in rad prihajal k nam. Z vami želimo vzpostaviti sodelovanje, ki bo temeljilo na zaupanju.

Naše sodelovanje se bo izvajalo preko govorilnih urroditeljskih sestankov in ostalih dejavnosti, ki jih bomo pripravili, in sicer:

Srečanje družin ali igralno popoldne
Srečanje poteka na ravni posameznega oddelka. Za obliko srečanja se lahko strokovne delavke s starši dogovorijo na uvodnem roditeljskem sestanku. Povabljena je celotna družina otroka. Skupina se lahko predstavi s kratkim programom. Vsaka družina prejme darilo, ki ga izdelajo otroci v dopoldanskem času. Srečanje se nadaljuje s skupnim druženjem in pogostitvijo.

Zaključna prireditev — Gumbarija
Zaključna prireditev — Gumbarija — poteka ob koncu šolskega leta na ravni celotnega vrtca. Kratkemu programu sledijo delavnice, v katerih sodelujejo otroci in starši. Delavnice potekajo v različnih oblikah (npr. športne aktivnosti, reševanje nalog, ustvarjanje …).
Pobude in ideje za obliko in vsebino delavnice predlagajo otroci po presenečenju, ki je mesec dni pred Gumbarijo v dopoldanskem času za vse skupine. Otroci aktivno sodelujejo pri izdelavi pripomočkov, ki so potrebni za izvedbo. Vstopnina za Gumbarijo in delavnice se plača z gumbi. Cilj Gumbarije je druženje ter uživanje otrok, staršev in ostalih obiskovalcev ob gibalnih aktivnostih ter ustvarjanju v različnih delavnicah na prostem.

Predstava staršev za otroke
Delavci vrtca na začetku novembra povabimo starše k sodelovanju pri predstavi, ki jo starši otrokom zaigrajo v času veselega decembra v dopoldanskem času. Starši v sodelovanju z nosilcem dejavnosti izberejo pravljico, ki jo zaigrajo v lutkovni ali dramski obliki, s čimer pomagajo popestriti prednovoletno vzdušje.

Predstava delavcev za otroke
V šolskem letu 2019/2020 bodo strokovne delavke izvedle predstavo za vse otroke vrtca. Pri izvedbi sodelujejo strokovni delavci po lastnem interesu. Ostali strokovni delavci pa pomagajo pri izdelavi scene in rekvizitov.

Pohod treh generacij
Pohod bo organiziran v petek popoldne ali soboto dopoldne v okolici vrtca za otroke, starše in stare starše. Namen pohoda je druženje treh generacij ob gibanju v naravi.

Simbioza Giba
Letošnje šolsko leto smo se vključili v vseslovenski projekt Simbioza Giba, ki bo od 14. do 21. oktobra 2019 v gibanju združeval in povezoval vse generacije ljudi v Sloveniji z namenom, da si med seboj izmenjujejo svoje izkušnje in energijo na najbolj zdrav možen način.
Gibanje, telesna dejavnost, rekreacija in šport so namreč pomembne prvine kakovostnega življenjskega sloga. Gibanje v vseh življenjskih obdobjih pomembno vpliva na celovit življenjski slog. Že davno odkrita skrivnost je, da prav vsebinska komponenta gibanja primerno nagrajuje starejše z avtonomno in radoživo starostjo. Pozitivno razmišljanje in kakovosten življenjski slog zgledno vplivata tudi na mlajše generacije. Tako nas bo projekt povezal, da bomo pomembno prvino, telesno kulturo, udejanjili v celostnem kontekstu kakovostnega življenjskega sloga.