Simbioza Giba je največja vseslovenska akcija, ki združuje idejo medgeneracijskega sodelovanja, prostovoljstva in gibanja z  namenom, da si med seboj izmenjujemo svoje izkušnje in energijo na najbolj zdrav možen način. Osnovno izhodišče projekta je ponuditi primerno telesno vadbo oziroma različne gibalne aktivnosti za vse generacije. V Vrtcu Gumbek poteka projekt Simbioza Giba tekom celega šolskega leta. Pri tem podpiramo vse oblike gibalne kulture, rekreacije in športa (splošno vadbo, šport, ples, igre z žogo, dvoranski šport). Več takih dejavnosti smo izvedli v mesecu septembru v povezavi z Evropskim tednom mobilnosti-dnevom brez avtomobila, Dnevom slovenskega športa in Športnim dopoldnevom. V mesecu oktobru smo Simbiozo Giba obeležili v okviru presenečenja v povezavi z bralno značko. K sodelovanju smo povabili upokojeno vzgojiteljico Darjo. Otroci so njenemu pripovedovanju pravljice z zanimanjem prisluhnili.

V mesecu decembru, ki je že tako namenjen druženju in povezovanju, se je izvedlo veliko dejavnosti v povezavi s Simbiozo Giba. Na ravni vrtca in šole smo izvedli Bazar, ki je bil s strani staršev zelo dobro obiskan. Dejavnost ustvarjalno-igralne urice »Mali umetniki« smo na ravni skupin izvedli v popoldanskem času v sodelovanju s starši. Pravljično dopoldne nam je pričarala in popestrila upokojena vzgojiteljica Milena. Starši so nam v predprazničnem času pripravili tudi predstavo z naslovom Škratova hiša. Tekom meseca smo se družili med prijateljskimi skupinami, pred občino Dolenjske Toplice so starejše skupine okrasile novoletno smrečico. Za naše najdražje smo izdelali voščilnice, ena izmed skupin je staršem podarila posejano božično žito. Za silvestrsko zabavo smo pekli piškote, se skupaj zabavali in si preko Zoom-a zaželeli srečno novo leto.

V prihajajočih mesecih  bomo izvedli še več takih dejavnosti, ki se bodo prepletale s sodelovanjem in sožitjem med otroci in odraslimi.   Saj je že davno odkrita skrivnost, da prav vsebinska komponenta gibanja primerno nagrajuje starejše z avtonomno in radoživo starostjo. Pozitivno razmišljanje in kakovosten življenjski slog pa zgledno vplivata tudi na mlajše generacije.

Silva Perko, vzgojiteljica