V sklopu Eko vrtca smo raziskovali drevesa. Odšli smo v bližnji gozd in park, kjer smo nabrali različno listje dreves in drevesne plodove. V igralnici smo raziskovali, kakšno je listje. Sprva smo si ga ogledali in otipali. Opazili smo, da so si listi med seboj različni po velikosti, obliki, barvi, po vzorcu listnih žil. Drevesno listje smo dali na svetlobno mizo, kjer so bile listne žile še bolj izrazite. Nato smo s pomočjo knjig pridobili podatke, kako se imenuje drevo, katere liste in plodove smo nabrali. Iz listov smo naredili herbarij. Sledilo je ustvarjanje iz listov. Nekateri otroci so odtiskovali listje, nekateri so iz listov upodobili živali, fortaž listov… Na opazovalnih sprehodih smo opazovali, kako se drevesa skozi letne čase spreminjajo.

Vzgojiteljica Mateja Bevc

Dostopnost