Zmajčki smo v novembru izpeljali dejavnosti na temo Mleko je super. Ob tem smo spoznavali kmetijo, kmeta, njegove stroje in živali, med drugim tudi kravo, ki nam daje mleko. V tem sklopu dejavnosti nas je v vrtcu obiskala tudi mlečna kraljica s člani  Društva podeželjske mladine. Pripravili so nam zanimive dejavnosti o kmetiji, poskusili  smo mleko in mlečne izdelke iz kmetije Gril.

Vse to nam je bilo izhodišče, da smo v vrtec prinesli traktorje in obleke za kraljične, s čimer smo se igrali. Tako smo dvakrat imeli traktorski dan in dan kraljičen. Prvič smo se s kraljično, ki smo jo narisali in pobarvali, naučili pravilnega načina kihanja in kašljanja ter brisanja nosu, med risanjem traktorja pa smo se naučili pravilnega načina umivanja rok ob zgodbi o traktorju. Nato smo te izdelke pobarvali in jih dopolnili z lepljenjem slikovnih prikazov navodil NIJZ o kihanju in pravilnem umivanju rok.

»Kraljične« in »kmetje« so ob kazalnikih vse naučeno znanje utrdili in ga pričeli vsakodnevno uporabljati.

Maja Plantan, vzgojiteljica in Simona Celič, VPO – pom. vzgojiteljice

Dostopnost