Gibanje v predšolskem obdobju je zelo pomembno, zato se tudi v naši skupini trudimo, da je gibanje del vsakdanjih dejavnosti. Z gibanjem otroci zaznavajo in odkrivajo svoje telo, preizkušajo kaj zmorejo ter doživljajo zadovoljstvo ob razvijanju različnih gibalnih spretnosti. Izvajamo različne gibalne aktivnosti: gibalne minutke, razgibavanje in manipuliranje z različnimi rekviziti, vadbene ure na prostem in v telovadnici, sprehode in pohode, gibalno-rajalne igre … V gibalnih aktivnostih otroci uživajo in se sprostijo.

Nastja Bobnar, vzgojiteljica

Dostopnost