VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Vrtec Gumbek v Osnovni šoli Dolenjske Toplice, Pionirska cesta 35, 8350 Dolenjske Toplice, kot upravljalec osebnih podatkov, za namene izobraževanja in izpolnjevanja otrok za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje ter za nemoten potek dela vrtca obdeluje osebne podatke otrok in staršev oziroma skrbnikov, v obsegu in za namen kot ga določa 43. člen Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZVrt). Po izpolnitvi namena obdelave, vrtec osebne podatke izbriše oziroma uniči v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov, razen podatkov, ki se hranijo trajno, oziroma so del arhivskega gradiva.

O varstvu vaših pravic se lahko posvetujete s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Vrtcu Gumbek v Osnovni šoli Dolenjske Toplice je Katja TRETJAK, univ. dipl. pravnica, zaposlena na delovnem mestu pravnice v podjetju Center za pravno pomoč d.o.o., Ljubljanska cesta 35, 2310 Slovenska Bistrica, dosegljiva na telefonski številki 08 205 96 04 oziroma elektronski pošti katja@czpp.si. Podatki v zvezi s pooblaščeno osebo so objavljeni tudi na spletni strani vrtca.

GDPR: informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike

Pravilnik o zbiranju, obdelavi in zavarovanju osebnih podatkov (2023)

Pravilnik o zbiranju, obdelavi in zavarovanju osebnih podatkov – dodatek za enoto vrtca (2023)

Dostopnost