SVETOVALNA SLUŽBA

Svetovalna služba na svoj poseben način deluje v vrtcu in sodeluje z okoljem s ciljem, da bi tako vrtec kot dom omogočala varno in vselej vzpodbudno okolje za otrokov optimalni razvoj.

Svetovalni delavec v vrtcu opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo. Osnovna naloga svetovalnega delavca je, da se na podlagi specifičnih znanj preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje socialnih , psiholoških in pedagoških vprašanj vrtca. Delo svetovalne službe pokriva naslednja področja:

– svetovalno delo z otroki,

– svetovalno delo z vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev,

– svetovalo delo s starši in družinami,

– sodelovanje z vodstvom in

– sodelovanje z zunanjimi institucijami.

Svetovalna služba je namenjena vsem udeležencem v vrtcu in je usmerjena predvsem v razvojno svetovanje in preventivo. Odnos med vrtcem in starši je posebej pomemben za kvalitetno vsakdanje življenje predšolskih otrok.

Svetovalna delavka, pedagoginja Mojca Smuk, se srečuje s starši že ob vpisu otroka v vrtec in tudi v situacijah, ko potrebujejo pomoč, dodatne informacije, nasvete ali spodbudo. Z njo se lahko pogovorite o razvoju in vzgoji otroka, o vpisu in uvajanju v vrtec, o prehodu iz vrtca v šolo, o različnih stresnih situacijah ali spremembah v družini, kot so ločitev, smrt, selitev, rojstvo, o morebitnih otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težavah ter stiskah,  o pridobivanju dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami in pomoči strokovnjakov v zunanjih institucijah.

Starši se za svetovanje ali posvetovanje lahko dogovorite po telefonu ali preko e-pošte. Svetovalno delo v vrtcu temelji na prostovoljnem pristopu, skupnem dogovoru in zaupnosti podatkov. V ospredje je postavljen dobrobit otroka.

Delo svetovalne delavke v Vrtcu Gumbek opravlja Mojca Smuk.

Dostopnost