ZGODILO SE JE

Eko vrtec

Redno opazovanje narave in prostoživečih živali

Mucki smo si na enem od sprehodov v gozd izbrali kotiček, ki ga bomo redno obiskovali, opazovali in raziskovali. Kotiček za raziskovanje, opazovanje pa tudi igro smo si izbrali skupaj z otroki. Za kotiček smo si izbrali prostor ob velikem drevesu. Odzivi otrok nad kotičkom so bili različni, naboj na mestu pa bil tale: »Videti je kot iz pravljice.« Saj je prostor res zelo pravljičen. Vsepovsod po tleh je polno mahu, veliko dreves in nekaj štorov. Prav tako pa v dopoldanskem času, ko sije sonce, opazimo, kako žarki svetlobe padajo na samo nekatere dele kotička.

Kotiček ob velikem drevesu smo označili z obrisom lesnega mucka, pritrjenega na leseno palico. Ko se odpravimo raziskovat kotiček, mucka postavimo (zapičimo v zemljo) na njegovo stalno mesto, ob velikem drevesu. Prav tako smo prostor poimenovali Muckin kotiček. Obiščemo ga vsaj enkrat tedensko, da vidimo, če se je kaj spremenilo.

V mesecu januarju smo izdelali pogače za ptičke. Z namenom, da bi privabili različne gozdne ptice, v Muckin kotiček, smo v mesecu januarju izdelali pogače. Storže smo namočili v mast in jih nato posuli s hrano za ptice. Ko so se posušili, smo ji navezali na vrvico in ob naslednjem obisku Muckinega kotička, smo jih obesili na drevesa. V kratkem smo opazili, da so v naših pogačah nastale luknjice, kar pomeni, da so jih ptički že nekaj pojedli.

Nina Nose, vzgojiteljica

Redno opazovanje narave in prostoživečih živali

Mucki smo si na enem od sprehodov v gozd izbrali kotiček, ki ga bomo redno obiskovali, opazovali in raziskovali. Kotiček za raziskovanje, opazovanje pa tudi igro smo si izbrali skupaj z otroki. Za...

Skrb za živali

V sklopu ekošole smo se v skupini Polžki odločili, da bomo spoznavali pomen skrbi za živali. V igralnici tako skrbimo za afriške polže ahatnike , avstralske paličnjake in zlato ribico. Zelo so nam...

Eko dejavnosti pri Zmajčkih

Tekom leta v sklopu eko projekta pri Zmajčkih posvečamo veliko pozornost izvajanju aktivnosti za zdravje in dobro počutje, na področju gibanja in prehrane - minute za zdravje, jutranje razgibavanje,...

Skrb za ptice

V sklopu Eko projekta; »Priprava in izvedba načrta ter zadolžitev za skrb za ptice«, sva s pomočnico otroke motivirali z večkratnim obiskom gozda, kjer smo z otroki poslušali glasove in opazovali...

Tradicionalni slovenski zajtrk v našem vrtcu

Danes v celotnem vrtcu obeležujemo dan slovenske hrane. Otroci se sladkajo z lokalno pridelanim medom, maslom ter jabolki. Vizualno so si popestrili igralnice in izdelali namizne, čebelje pogrinjke....

Dan brez avtomobila

V tednu mobilnosti, ki je pod sloganom »Živi zdravo, potuj trajnostno« potekal od 16. 9. do 22. 9. 2021, smo v vrtcu Gumbek izvajali različne dejavnosti v povezavi s trajnostno mobilnostjo....

Zdravje v vrtcu

Skrbim za svoje zdravje

V sklopu projekta Zdravje v vrtcu smo se pri Delfinih že v mesecu novembru pri temi Zdravje je naše največje bogastvo pogovarjali o virusih, bacilih, zdravem načinu življenja in koronavirusu. V januarju smo nadaljevali s projektom in veliko časa namenili pogovoru in različnim dejavnostim na temo Jej zdravo za počutje pravo. Spomnili smo se prehranske piramide, ob kateri smo se že v mesecu novembru veliko pogovarjali in izdelali semafor zdrave, manj zdrave in nezdrave hrane. Otroci so si v izvedbi vzgojiteljic ogledali lutkovno predstavo Sadni prepir in se tudi sami preizkusili v igri z lutkami. Pripravili smo si sadna nabodala, pomarančni sok in okusne namaze iz avokada in paprike. Sadna nabodala smo dan prej iz slikic različnega sadja najprej sestavili in nalepili na kartončke, naslednji dan pa smo si nabodala naredili iz pravega sadja. Čeprav pomaranče nismo preveč radi jedli pri sadni malici, smo vsi radi spili sveže iztisnjen pomarančni sok. Danes skoraj vsi otroci pomaranče tudi jedo.

K sodelovanju smo povabili tudi starše, ki so izpolnili kratko anketo o prehrani njihovega otroka in nam zaupali recepte različnih jedi, ki jih doma pripravljajo in jih otroci radi jedo. Začeli smo tudi z izvajanjem joge za otroke. Otroci so spoznali, kaj je to joga in preizkusili različne položaje. V igralnici smo uredili tudi joga kotiček, kjer lahko otroci vsakodnevno ob gledanju knjig sami telovadijo.

S projektom Zdravje v vrtcu bomo nadaljevali tudi v mesecu marcu, ko se bomo v skupini pogovarjali in spoznavali svoje telo ter odkrivali zmožnosti človeškega telesa, delov telesa in notranjih organov.

Tatjana Malenšek, vzgojiteljica

Skrbim za svoje zdravje

V sklopu projekta Zdravje v vrtcu smo se pri Delfinih že v mesecu novembru pri temi Zdravje je naše največje bogastvo pogovarjali o virusih, bacilih, zdravem načinu življenja in koronavirusu. V...

Projekt zdravje v vrtcu – Sončki

Pri Sončkih tekom leta izvajamo aktivnosti, ki so povezane s projektom Zdravje v vrtcu. Povezane so s prehrano, higieno (predvsem higieno rok) in gibanjem. Veliko dejavnosti izvajamo na področju...

Virusi in bacili

V mesecu novembru smo dali veliko poudarka na umivanju rok in pogovora o virusih in bacilih. Pogovor o virusih in bacilih sva praktično prikazali s pomočjo metanjem konfetov, ko je vzgojiteljica...

Kako pozimi skrbim zase

V sklopu projekta Zdravje  v vrtcu se z otroki v skupini pogovarjamo, kako pozimi poskrbim zase. Izdelali smo plakat in ga razdelili na več sklopov: topla oblačila, zdrava hrana in vitamini, gibanje...

Poskrbimo za svoje zdravje pozimi

V januarju in februarju smo se pri Zmajčkih posvečali trem sklopom dejavnosti z naslovi Razgibani v zimo, Moje zdravo telo in čarobna čutila ter Čiste roke za zdrave otroke. Veliko smo se gibali v...

Virusi in bacili

V mesecu novembru smo v skupini Zlate ribice začeli s temo Skrbimo za svoje zdravje. Z otroki smo se pogovarjali o štirih področjih, ki so pomembna za naše zdravje: higiena, prehrana, gibanje ter...

Varno in spodbudno učno okolje

Gradim pozitiven odnos do narave in ljudi

S prednostno nalogo skupine Gradim pozitiven odnos do ljudi in narave, ki se navezuje na prednostno nalogo vrtca Varno in spodbudno učno okolje smo začeli že takoj na začetku šolskega leta. Z različnimi igrami sodelovanja in povezovanja smo želeli doseči, da se otroci najprej med seboj dobro spoznajo in se skupina poveže. Veliko se pogovarjamo o načinih reševanja konfliktnih situacij, pri otrocih pa s pomočnico vzgojiteljice spodbujava empatijo in se s posameznimi otroki načrtno pogovarjava o tem. Skupaj skušamo rešiti konflikte, do katerih občasno pride. Ustvariti želimo okolje za spodbujanje kakovostnih medvrstniških odnosov in razvijati pri otrocih komunikacijske veščine. Zelo velik poudarek že od začetka leta namenjamo dobremu počutju otrok v skupini. Otroke spodbujava, da govorijo o svojih čustvih. S tem namenom smo v novembru izdelali hišico počutja, kjer otroci vsakodnevno k svoji sliki pripnejo ustrezno sliko počutja – vesel ali žalosten. Prav tako z različnimi vodenimi dejavnostmi ali preko igre v igralnici, kot učenjem v naravnem okolju med skoraj vsakodnevnim bivanjem v naravi omogočava otrokom, da si pridobivajo različne izkušnje z naravo s poudarkom na raziskovanju, in uživanju v naravi. V oktobru smo začeli z opazovanjem polža. Otroci so preko opazovanja in različne literature, zgodb spoznavali življenje polža. Izvedli smo tudi naravoslovno urico z magneti. V januarju smo začeli z zgodbami za oblikovanje značajev. V pomoč nam je bila knjiga Kaj nas uči narava, kjer so otroci spoznavali različne živali in njihove pozitivne značajsko -vedenjske poteze. Otroci so izbrali sedem različnih živali. Pri januarski temi Jej zdravo za počutje pravo smo zdravo prehrano ljudi povezali še s spoznavanjem prehrane živali, ki smo jih raziskovali. Otroci so živali tudi ustvarjali. V prihodnje imamo namen obdelati še temo Kdo govori? Žirafa ali volk?, se pogovarjati in ozaveščati otroke o skrbi za okolje ter opazovati svoje telo in ga primerjati z vrstniki in z živalmi.

Tatjana Malenšek, vzgojiteljica

Gradim pozitiven odnos do narave in ljudi

S prednostno nalogo skupine Gradim pozitiven odnos do ljudi in narave, ki se navezuje na prednostno nalogo vrtca Varno in spodbudno učno okolje smo začeli že takoj na začetku šolskega leta. Z...

Projekt varno in spodbudno učno okolje – Sončki

Pri Sončkih v okviru projekta Varno in spodbudno učno okolje že od začetka leta zelo velik poudarek namenjava dobremu počutju otrok v skupini. Med vsakodnevnimi bivanjem v naravi omogočava otrokom,...

Izzivi iz čarobne vrečke

Prednostna naloga muckov se glasi: »Izzivi iz čarobne vrečke«. Pri muckih nas je čarobna vrečka spremljava že od samega začetka šolskega leta. V uvajalnem obdobju smo v čarobni vrečki našli dve...

Eksperimenti

Prednostna naloga oddelka je Polžkove naravoslovne aktivnosti. V sklopu te naloge v skupini praznujemo rojstne dni na temo naravoslovja in sicer z eksperimenti. Za vsak rojstni dan naredimo drug...

V Zmajčkovi igralnici

V sklopu projekta Varno in spodbudno učno okolje skrbimo med drugim tudi za dobro počutje otrok, kar pomeni, da se trudimo zagotoviti otroku pogoje za njegov telesni, emocionalni, socialni in...