DNEVNI PROGRAM

Starši ali skrbniki lahko ob vpisu otroka v Vrtec Gumbek izbirajo med dnevnim programom, poldnevnim programom ter dnevnim programom v dislociranem oddelku Vrtca Gumbek v apartmajskem naselju Hrast.

Dnevni program traja od šest do devet ur. Izvajamo ga v času delovanja vrtca od 5.30 do 16.00, v dislociranem oddelku Vrtca Gumbek v apartmajskem naselju Hrast pa od 6.00 do 15.30. Namenjen je otrokom od enega leta starosti do vstopa v šolo. Plačilo staršev je vezano na največ devet ur otrokove dnevne prisotnosti. Otrok je lahko v vrtcu več kot 9 ur brez dodatnega plačila le izjemoma. Starši morajo pisni vlogi priložiti tudi potrdilo delodajalca. Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec lahko sprejme otroka, ki je dopolnil eno leto oziroma, ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev.

Dnevni program

Vanj so vključeni otroci od 1. leta starosti do vstopa v šolo, katerih starši so zaposleni ali potrebujejo dnevni program vzgoje iz drugih utemeljenih razlogov. Dnevni program traja od šest do devet ur ter obsega vzgojo in izobraževanje, varstvo ter prehrano otrok.

Dostopnost