OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Za pestrejšo ponudbo programov v vrtcu izvajamo obogatitvene dejavnosti, ki jih v okviru dnevnega programa izvajajo strokovni delavci vrtca. Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v vrtcu v obliki delavnic v prostorih vrtca, obiskov predstav, knjižnic, muzejev, izvajanja interesnih dejavnosti, projektov, obiskov kmetij … Dejavnosti so za starše brezplačne ali z delnim doplačilom (npr. prevoza, vstopnine).

Med šolskim letom se vključujemo tudi v različne projekte in sodelujemo v natečajih, ki jih organizirajo in razpisujejo različne organizacije. Z njimi bogatimo vrtčevsko okolje in ustvarjamo prostor, ki je za otroke in njihove starše prijetnejši in bogatejši.

Namen izvajanja obogatitvenih dejavnosti je:

  • v čim večji meri uresničevati načela predšolske vzgoje (2. člen ZVrt), predvsem načelo enakih možnosti za otroke in starše, upoštevanje različnosti med otroki ter pravice do izbire in drugačnosti,
  • omogočiti kakovostno in pestro izvedbo kurikuluma,
  • uresničevati načelo uravnoteženosti,
  • uresničevati načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje,
  • uresničevati načelo kritičnega vrednotenja (evalvacije).

Angleške urice

V oddelkih 4–5-letnih in 5–6-letnih otrok, izvajamo prvo seznanjanje z angleškim jezikom s pomočjo lutke Pujse Pepe. Število ur se povečuje glede na starost otrok. Naš glavni cilj je seznanjanje otrok s tujim jezikom v varnem in sproščenem okolju, v katerem so otroci aktivni udeleženci in doživljajo občutke zadovoljstva in uspeha. Tuji jezik otroci spoznavajo s pomočjo pesmic, plesa, gibalnih in prstnih igric, rim in kratkih pravljic. Naučijo se šteti, poimenovati osnovne barve, dele telesa ter nekatere živali.

Cici Vesela šola

Je igriva vzgojno-izobraževalna rubrika revije Ciciban in vseslovenski preizkus znanja. Vzgojno-izobraževalna rubrika vzgojiteljem, učiteljem in staršem omogoča pogovor o različnih temah, s katerimi se srečujejo otroci v svojem življenju. Otroci iz skupin Delfini in Zlate ribice, ki v letošnjem letu obiskujejo vrtec zadnje leto, v mesecu maju sodelujejo pri vseslovenskem preizkusu znanja – Cici veseli šoli. S sodelovanjem v Cici veseli šoli spodbujamo otroško raziskovanje in sodelovanje.

Gumbkovi gibalni dopoldnevi

Otroci v predšolskem obdobju morajo biti telesno dejavni vsaj tri ure dnevno. Z izbranimi metodami dela jih spodbujamo k prijetnim in raznolikim gibalnim dejavnostim, ki so primerne za njihovo starost in sposobnosti. Začnemo z uvajanjem osnov fit pedagogike, ki postavlja v ospredje učenje v gibanju ter gibanje skozi igro. Izvajamo jutranjo fit telovadno minutko ter fit gibalne odmore. S športnimi dopoldnevi poglabljamo vsebine projekta Zdravje v vrtcu ter jih prepletamo z vsebinami Malega sončka in projekta Simbioza Giba.

Tekom leta s posebno izbranimi gibalnimi vsebinami obeležujemo državni praznik Dan slovenskega športa (23. september), svetovni dan hoje (15. oktober), svetovni dan zdravja (7. april), svetovni dan gibanja (10. maj), svetovni dan teka (7. junij). V času izvajanja športnih dopoldnevov se otroci gibajo ob športnih dejavnostih na prostem ali v telovadnici osnovne šole (glede na vreme). Pri tem spoznavajo pomen sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja različnosti med seboj (spretnosti …) ter usvajajo in razvijajo osnovne gibalne spretnosti.

Glasbeno-plesne urice

Glasbeno-plesne urice so namenjene otrokom v oddelkih drugega starostnega obdobja. Otroci prepevajo slovenske ljudske in umetne pesmi, plešejo ljudske plese in spoznavajo tradicionalne slovenske ljudske igre, odkrivajo in igrajo na Orffove instrumente, razvijajo svoje ritmične in melodične sposobnosti ter prepevajo v zborčku.

Gumbkova bralna značka

Namen predšolske bralne značke je prispevati h knjižni vzgoji otrok ter spodbujati družinsko branje. Gumbkova bralna značka poteka v oddelkih 3–6 let, od oktobra do aprila. Vsaka skupina v igralnici oblikuje kotiček, kjer je na slikoven način prikazano število prebranih knjig. Otroci lahko prebrano knjigo v vrtcu predstavijo na več različnih načinov: vsebino lahko pripovedujejo celotni skupini, vzgojiteljici, lahko se pogovarjajo ob ilustracijah v knjigi ter tudi ob risbi oz. izdelku. Otroci in starši si lahko pri izposoji pomagajo s priporočenim seznamom knjig, lahko pa izbirajo knjige po lastni želji.

V skupinah prvega starostnega obdobja izvajamo bralni nahrbtnik. Vsak otrok domov odnese nahrbtnik, v katerem so slikanice, kartonke, strokovna knjiga, revije ter zvezek za zapise doživetij in vtisov ob prebiranju literature. Ob koncu predšolske bralne značke v aprilu poteka zaključna prireditev, kjer otroci za opravljeno bralno značko prejmejo priznanje.

Mali sonček

Mali sonček je gibalno-športni program, ki je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti.

Vsebuje 4 stopnje:

  • Mali sonček – modri (za otroke od 2. do 3. leta),
  • Mali sonček – zeleni (za otroke od 3. do 4. leta),
  • Mali sonček – oranžni (za otroke od 4. do 5. leta),
  • Mali sonček – rumeni (za otroke od 5. do 6. leta).

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi, športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Za vsako uspešno opravljeno nalogo dobi otrok nalepko, ki jo nalepi na ustrezno mesto v knjižici. Program Mali sonček k aktivnemu sodelovanju spodbuja tudi starše. Otroci morajo za vsako stopnjo opraviti določeno število nalog in ob koncu leta prejmejo priznanje, zadnje leto pred vstopom v šolo pa medaljo.

Mali umetniki

Trije dnevi v letu so namenjeni medoddelčnemu ustvarjanju, igranju in druženju na različnih področjih kurikula. Otroci ustvarjajo likovne izdelke, s katerimi popestrimo vizualno podobo Sitarjeve hiše in našega vrtca. Družimo se ob plesu, petju in igri z lutkami. Spodbujamo jih k prehajanju med igralnicami in navezovanju stikov z drugimi otroki in strokovnimi delavkami ter raziskovanju vrtčevskih prostorov.

Mi pa hiško zidamo

V mesecu marcu in aprilu se prepletajo vsebine projekta Tradicija našega kraja z gradnjo novega vrtca, ki otroke popeljejo v svet arhitekture. S primerno izbranimi in načrtovanimi temami, otroci razvijajo prostorsko orientacijo in predstavljivost, spoznavajo starodavne oblike gradnje od najpreprostejših slamnatih in blatnih hiš pa vse do veličastnih gradov ter spoznajo sodobno gradnjo in opremljanje prostorov.A

Naravoslovne urice in moji prvi eksperimenti

Zgodnje naravoslovje v vrtcu nudi otrokom prvi vpogled v svet naravoslovnih poskusov. Mesečno vključujemo naravoslovno-eksperimentalne vsebine v naše delo. Z omogočanjem in spodbujanjem raziskovanja in odkrivanja novega v spodbudnem in otrokom znanem okolju, pri otrocih razvijamo samozavest, radovednost, kritično mišljenje, načrtovanje in sklepanje.

Praznični december

V pričakovanju praznikov v vrtcu pripravimo različne dejavnosti, ki nam polepšajo decembrske dni. Izdelujemo okraske, okrašujemo smrečice v vrtcu in na Sokolskem trgu, izdelujemo voščilnice za starše in starostnike, rajamo v oddelkih in se družimo s prijatelji drugih skupin. Spoznavamo tradicionalne decembrske navade in običaje, hrano, praznike, dobre može in pravljične junake.

Predstava strokovnih delavk

V mesecu marcu strokovne delavke, v sodelovanju z TIC- Dolenjske Toplice in Občino Dolenjske Toplice, v KKC izvedejo predstavo za vse otroke vrtca, njihove starše in druge zunanje obiskovalce. Pri izvedbi in pripravi ter izdelavi rekvizitov in scene, sodelujejo vsi delavci vrtca.

Presenečenje

Presenečenje je specifična oblika načrtovanja izvedbe določene teme v našem vrtcu. V izbranem časovnem obdobju je osnova za načrtovanje dela ter motivacija in hkrati način dela, ki pri otrocih spodbuja raziskovanje, radovednost, iskanje odgovorov za reševanje problemov in aktivno učenje. Vzgojitelj postane soustvarjalec otrokove aktivnosti, timsko sodeluje, poglobljeno načrtuje, natančno opazuje in beleži komentarje ter odzive otrok. Evalvacija je osnova za nadaljnje načrtovanje dejavnosti v posamezni skupini. V letu pripravimo dve presenečenji. S prvim, ki ga bomo izvedli konec septembra, bomo začeli z izvajanjem prednostnih nalog v povezavi z tradicijo. Drugo pa bo tradicionalno uvod v zaključno prireditev Gumbarijo.

Pokloni čas, polepšaj dan

Vseslovenska akcija, ki se ji bo pridružil tudi naš vrtec, poteka 1. oktobra 2023, ko praznujemo mednarodni dan starejših. Z akcijo želimo krepiti sodelovanje in širiti solidarnost med ljudmi različnih starosti ter krepiti medgeneracijsko sodelovanje. V mlajših oddelkih organiziramo dejavnosti medgeneracijskega branja, v starejši skupinah pa navezujemo stike z starostniki v lokalnem okolju.

Prespimo v vrtcu

Prespimo v vrtcu izvajamo z namenom, da otroke pripravimo na ločitev od doma in staršev. Otroci se v vrtec vrnejo v večernih urah. S čarobnimi dejavnostmi kot so nočni pohod, ples v pidžamah, sladka večerja, jih s pravljicami zazibajo v svet sanj.

Teden mobilnosti “Varčne poti”

Evropski teden mobilnosti letos v ospredje postavlja odločitev za racionalnejše načine potovanj. To so vsi tisti načini, ki sicer na prvi pogled ponujajo manj prestiža in udobja, a obenem zagotavljajo svetlejšo prihodnost. Različne oblike aktivne mobilnosti (na primer hoja ali kolesarjenje), uporaba javnega prevoza kot tudi sopotništvo in souporaba avtomobila pomenijo nižje stroške za posameznika, povzročajo pa tudi manj okolijske škode in prinašajo manj negativnih učinkov na zdravje.

Teden otroka

Teden otroka je program Zveze prijateljev mladine Slovenije že od leta 1954. Osrednja tema letošnjega Tedna otroka, ki poteka od 2. do 8. oktobra 2023 je ZAKAJI IN ZATOJI RADOVEDNOSTI. Radovednost pomaga otrokom odkrivati in razumeti svet. Z radovednostjo napredujejo, prihajajo do novega znanja, novih izkušenj in spoznanj. Otroci kažejo radovednost s spraševanjem ter željo po odkrivanju nečesa novega in so radovedni do vsega, kar počnejo, kar opazujejo. Najpogostejše otroško vprašanje je “zakaj”, odgovor pa se najpogosteje začne z “zato”.

“Kruh za zajtrk – super dan!”

November je v letošnjem šolskem letu posvečen prehrani, s poudarkom na spoznavanju žit, moke in izdelkov iz njih. Otroci spoznajo pot od žita do kruha in pogače ter se seznanijo z zdravim načinom prehranjevanja ter slovensko tradicionalno hrano. Pri izvajanju dejavnosti se povezujemo z lokalnim Društvom kmečkih žena Dolenjske Toplice, šolsko kuhinjo, lokalnimi čebelarji ter našimi starši in starimi starši. Na dan Tradicionalnega slovenskega zajtrka pripravljamo stojnice z zdravimi mlečnimi in medenimi namazi ter domačim kruhom.

Sodelovanje s policisti

Otroci drugega starostnega obdobja se seznanjajo s poklicem policista ter si ogledajo policijsko vozilo in obiščejo policijsko postajo. Policist otroke pospremi na krajši sprehod in jih seznani z varnimi potmi v okolici vrtca.

Sodelovanje z gasilci

V mesecu požarne varnosti izvedemo evakuacija šole in vrtca. Otroci se srečajo z gasilci ter si ogledajo gasilska vozila. Starejše skupine obiščejo Gasilski dom Dolenjske Toplice, kjer spoznajo njegove prostore ter si ogledajo muzejsko zbirko, se seznanijo z gasilsko opremo in se preizkusijo v gasilskih igrah.

Sodelovanje s krajevno Knjižnico Mirana Jarca Dolenjske Toplice

Po dogovoru s krajevno knjižnico nas v septembru obišče Bibliobus. V jesenskem času vrtec obišče knjižničarka iz Krajevne knjižnice Dolenjske Toplice. V starejših skupinah vrtca izvede uro pravljic ter otroke povabi k obisku krajevne knjižnice. Otroci večkrat letno knjižnico obiščejo skupaj s svojimi vzgojiteljicami. Knjižničarka se z njimi pogovarja o odnosu do knjige, jim predstavi knjižnico, omogoči ogled knjig ter pove pravljico.

Sodelovanje z Društvom podeželskih žena Dolenjske Toplice

V okviru spoznavanja slovenske tradicionalne hrane in običajev, ob različnih priložnostih k sodelovanju povabimo članice Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice. Z aktivnim vključevanjem otrok v pripravljanje tradicionalnih jedi, otrokom približujemo zdravo prehrano, jih seznanjamo z njenim izvorom in pridelavo. Sodelujemo na prazniku Topliškega jabolka in na razstavi velikonočnih jedi.

Sodelovanje s Turističnim informacijskim centrom

V oktobru z likovnimi izdelki sodelujemo na razstavi ob prazniku Topliškega jabolka in z njimi popestrimo Sitarjevo hišo. V decembru z otroki sodelujemo pri okraševanju novoletne smrečice na Sokolskem trgu. Na pustni torek se priključimo pustni povorki, v času velikonočnih praznikov vizualno popestrimo Sitarjevo hišo. V mesecu marcu v KKC izvedemo predstavo za otroke.

Sodelovanje z OŠ Dolenjske Toplice

Z učitelji sodelujemo na področju Kulturne šole in Rastoče knjige. Obiskujemo šolsko knjižnico ter souporabljamo šolsko telovadnico in jedilnico. Na področju računalniškega opismenjevanja predšolski otroci nekajkrat obiščejo računalniško učilnico. Spoznajo tudi glasbeno učilnico. S športnimi učitelji sodelujemo na področju atletike, z vodjo šolske prehrane pa pri oblikovanju jedilnikov, vizualne podobe jedilnice, izvedbi tradicionalnega zajtrka in drugih skupnih dogodkov.

Ogledi lutkovnih predstav

Otrokom z ogledom predstave omogočamo izmenjavo izkušenj, ob katerih rastejo in pridobivajo znanja, ki jim pomagajo pri njihovem razvoju. Samo vživljanje otrok v lutko ali igralca pa bogati njegov čustveni in psihosocialni svet. Otroci od 4. leta dalje si bodo ogledali gibalno otroško predstavo LOV-SREČE-LOV-SREČE-LOV Anton Podbevšek teatra Novo mesto, predvidoma v mesecu juniju.

Bivanje v naravi

Za najstarejše otroke vrtca organiziramo bivanje v naravi, in sicer v času od 29. 11. 2023 do 1. 12. 2023. Tridnevno bivanje, poimenovano Cicidnevi, izvajamo v CŠOD Čebelica na Čatežu pri Trebnjem. Namen takšne oblike dela je razvijanje otrokove samostojnosti, spoznavanje tamkajšnjega okolja, žive in nežive narave ter gibanje na prostem, ki je povezano z različnimi športnimi dejavnostmi z rekviziti in brez njih ter s poudarkom na tistih dejavnostih, ki niso v programu vrtca in so primerne za letni čas bivanja na Cicidnevih. Vsebine se izvajajo na predhodno oblikovanih ciljih strokovnih področij: narave, družbe, gibanja, umetnosti, jezika in matematike ter so oblikovane interdisciplinarno. Celosten vidik izbrane vsebine udeleženci Vrtca v naravi doživljajo na neposreden način v naravi z izkustvenim učenjem, opazovanjem, doživljanjem in raziskovanjem.

Obisk Kekčeve dežele

Predšolski oddelki se na zaključni izlet odpeljejo v čudovito deželo skrito v objemu gora, v kateri živijo Kekec, teta Pehta, hudobni Bedanec, modri Vitranc, prijazna Mojca, Tinkara, Brincelj in preplašeni Rožle. Otroci uživajo v sprehajanju po gozdnih stezicah in jasah ter poslušanju smešnih prigod pravljičnih junakov. Izlet zaključijo s sprehodom in kosilom v Kranjski Gori.

Dostopnost