SKUPINE

Spodnji vrtec

metuljcki

polzki

mucki

Vzgojiteljica:
Silva PERKO

VPO-pomočnica vzgojiteljice:
Ema MUREN

Telefon: 07 38 45 227

Vzgojiteljica:
Urška ZUPANČIČ

VPO-pomočnica vzgojiteljice:
Martina PER

Telefon: 07 38 45 227

Vzgojiteljica:
Katja ŠENICA

VPO-pomočnica vzgojiteljice:
Tina ŠKEDELJ

Telefon: 07 38 45 227

Dostopnost