ŠOLSKI SKLAD

Šolski sklad

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2023/2024:

Predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada je Karmen Sepaher, prof. (karmen.sepaher@os-dt.si).

Predstavniki zavoda: 

  • Karmen Sepaher, prof., predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada,
  • Nastja Bobnar, dipl. vzgojiteljica,
  • Simona Celič, VPO-pomočnica vzgojiteljice.

Predstavniki staršev: 

  • Karmen Kocmur,
  • Mateja Šenica,
  • Petra Kukman,
  • Eva Čih, namestnica predsednice Upravnega odbora Šolskega sklada.

Mandat članov upravnega odbora je štiri leta.

Donacije

Spoštovani starši in skrbniki,

naš zavod ima ustanovljen šolski sklad, ki pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Od letos dalje lahko davčni zavezanci namenite 0,3 % dohodnine za donacijo šolskemu skladu. Ta del dohodnine bi šel drugače v državni proračun. Zaradi donacije šolskemu skladu se vaša dohodnina ne bo spremenila.

Sredstva bodo namenjena za nadstandardne storitve, bolj kakovostno izobraževanje, za pomoč otrokom in učencem pri plačilu šol v naravi, strokovnih ekskurzij in podobno.

Na vas se tako obračamo s prošnjo, da del dohodnine (do 0,3 %) namenite tudi Šolskemu skladu Osnovne šole Dolenjske Toplice. Del dohodnine lahko šolskemu skladu namenite na različne načine:

 • preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)«, v katerem pod upravičenca navedete davčno številko 51655535 in vpišete odstotek 0,3;
 • zahtevo lahko oddate elektronsko na naslovu https://edavki.durs.si ali
 • izpolnite priloženi obrazec in oddate razredniku. V šoli bomo zbrali vse vloge in jih posredovali na FURS.

Iskrena zahvala vsem, ki ste že do sedaj prispevali sredstva v naš šolski sklad in hvala tudi že vnaprej za vse bodoče prispevke.

 

Dostopnost