Dolenjske Toplice, 9. 2. 2021

Kako ponovno v vrtec?

POMEMBNO:

  • V vrtec pridejo samo popolnoma zdravi otroci.
  • V vrtec vstopajte le, če je nujno, če ste zdravi in niste bili v stiku z osebo okuženo z SARS-CoV-2 oz. osebo z znaki za COVID-19, ki je bila poslana v samoizolacijo.
  • Ne vstopajte, če kažete znake okužbe dihal!

PRIHOD V VRTEC:

  1.  Otroka naj pripelje le ena od odraslih oseb iz skupnega gospodinjstva ob uri, ki ste jo navedli, oz. se dogovorili z vzgojiteljico.
  2.  Na območju vrtca oz. šole uporabljate masko.
  3.  Otroke 1. starostnega obdobja starši pospremite do garderobe, pri tem upoštevajte vsa higienska priporočila (razkuževanje, maske, ne dotikajte se površin – omarice, obešalniki itd.), otroke 2. starostnega obdobja bo na vhodu vrtca prevzel strokovni delavec.
  4.  V vrtec vstopajte postopoma – en starš in otrok iz posameznega oddelka (toliko kolikor jih vrtec zapusti, toliko jih lahko vstopi) ostali počakate v primerni varnostni razdalji pred vrtcem oz. upoštevajte navodila strokovnih delavcev.
  5.  Po vstopu v vrtec si odrasla oseba razkuži roke (predšolskim otrokom ni potrebno razkuževanje, otroci naj se pogosto umivajo z milom in vodo).
  6.  Otroka odpeljete do garderobe, kjer se otrok preobuje in preobleče ter nato umije roke z milom in vodo.
  7.  V igralnico ne vstopajte!!
  8.  Vzdržujte potrebno razdaljo 2m do drugih staršev in otrok, šolarjev in strokovnih delavcev.
  9.  Stavbo zapustite po najkrajši možni poti in se ne zadržujete na površinah vrtca in šole.
  10.  Informacije o otroku posredujete strokovnim delavkam po telefonu.
  11.  Prepovedano je prinašanje igrač, knjig in podobnih predmetov od doma. Izjema so »ninice« in dude, ki jih prinesete v vrečki/posodi z otrokovim imenom in jih izročite strokovni delavki v oddelku.
  12.  Otroci naj bodo oblečeni preprosto, primerno bivanju na prostem (brez zapestnic, verižic in ostalih dodatkov).
  13.  Upoštevajte pravilno higieno kašljanja/kihanja.
  14.  Ne dotikajte se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.

ODHOD IZ VRTCA:

  1.  Starši pridite po otroka ob uri, ki ste jo navedli, oziroma po dogovoru z vzgojiteljico oddelka.
  2.  Natančnejša navodila o prevzemu otroka, vam bo posredovala strokovna delavka.
  3.  Starši 1. starostnega obdobja v vrtec pridite z masko ter si ob vstopu v stavbo razkužite roke. Potrkajte na vrata in počakajte, da vam strokovna delavka preda otroka.
  4.  Prevzem otroka opravite čim hitreje, čakanje in posedanje po garderobah vrtca JE PREPOVEDANO!
  5.  Stavbo zapustite po najkrajši možni poti in se ne zadržujte na vrtčevskih površinah.

VZGOJNE SKUPINE

Po večmesečnem zaprtju vrtca je potreba po sprejemu otrok velika, zato glede na prostorske možnosti nismo mogli oblikovati vseh skupin v skladu s priporočili NIJZ. Bomo pa upoštevali zakonske normative. Vzgojna skupina ne bo imela  stikov z drugimi vzgojnimi skupinami (starši, otroci in vzgojitelji). Čim več dejavnosti bomo izvajali na prostem, zato naj bodo otroci primerno obuti in oblečeni. Rezervna oblačila prinašate kot do sedaj. Poleg pa priložite tudi plastično vrečko, kamor bomo lahko shranili otrokova mokra in umazana oblačila.

DODATNE INFORMACIJE MIZŠ IN NIJZ GLEDE MOŽNOSTI OBISKOVANJA VRTCA

  1.  V zadnjih 14 dneh otrok ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS CoV-2.
  2.  Otroku ni bila odrejena karantena.
  3.  V zadnjih 10 dneh zdravnik oz. epidemiološka služba otroku/družini ni priporočila samoizolacije.
  4.  Če se bodo pri otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal doma.
  5.  Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.
  6.  Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in z osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težek potek bolezni.

RAVNANJE V PRIMERU SUMA OKUŽBE

  • Otroka bomo takoj izolirali v za to določenem prostoru, kjer mu bo zagotovljeno varstvo odrasle osebe in primerna oskrba.
  • Ob pojavu simptomov bomo takoj obvestili starše otroka.
  • Starši ste dolžni takoj obvestiti vodstvo vrtca, če je kasneje okužba potrjena, da izpeljemo nadaljnje ukrepe za epidemiološko preiskavo.

Z upoštevanjem vseh navedenih priporočil bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.

Vse, kar moram vedeti o tem, kako je treba živeti, kaj je treba početi in kakšen moraš biti, sem se naučil že v vrtcu. Modrost me ni čakala na vrhu šolanja, ampak v peskovniku na otroškem igrišču. (Fulhum)

 

Vizija našega vrtca:

KVALITETNI ODNOSI VSEH UDELEŽENCEV NAS VODIJO K URESNIČEVANJU OTROKOVIH POTREB.

 

ravnateljica Andreja Koščak, prof.

 

Poslovni čas VVU Vrtec Gumbek v OŠ Dolenjske Toplice:

vzgojno-varstveni oddelki: – od ponedeljka do petka od 5.30 do 16.00,

dislocirana oddelka v apartmajskem naselju Hrast in stanovanjski hiši Gimpelj: – od ponedeljka do petka od 6.00 do 15.30.


OŠ Dolenjske TopliceObčina Dolenjske Toplice Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport    


 

eAsistent

Dogodki v vrtcu

Arhiv prispevkov

Kontakt | Vrtec Gumbek | OŠ Dolenjske Toplice

Copyright Vrtec Gumbek Dolenjske Toplice © 2015. Vse pravice pridržane.

AAI prijava
Office 365
Spletna zbornica
eAsistent