PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM

Za otroke s posebnimi potrebami izvajamo program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Otroci s posebnimi potrebami so vključeni v redne oddelke vrtca. Dodatno strokovno pomoč in spremljevalce za izvajanje fizične pomoči jim zagotovimo v okviru odločbe oziroma individualiziranega načrta pomoči družini v skladu z veljavno zakonodajo.

Dostopnost