SKUPINE

Spodnji vrtec

metuljcki

polzki

mucki

 

Vzgojiteljica:
Silva PERKO

VPO-pomočnica vzgojiteljice:
Ema MUREN

Telefon: 07 38 45 227

Vzgojiteljica:
Urška ZUPANČIČ

VPO-pomočnica vzgojiteljice:
Karmen RUPNIK

Telefon: 07 38 45 227

Vzgojiteljica:
Katja ŠENICA

VPO-pomočnica vzgojiteljice:
Anja MANCINI

Telefon: 07 38 45 227

Dostopnost