V jutranjih krogih smo se poigrali različne socialne igre, peli pesmice in igrali banse. Otroci so preko socialnih iger navezovali prijateljske odnose, doživljali ugodje drug ob drugem in se bolje spoznavali. Pogovorili smo se o pravilih v skupini in nalogah dežurnih otrok. Pravila so otroci tudi narisali. Obesili smo jih na vidno mesto v igralnico. Imeli smo dva obiska medicinske sestre, kjer so se otroci seznanjali z varnim in zdravim načinom življenja. Vsakodnevno smo izvajali gibalne dejavnosti (tekli, hodili, se igrali na talnih igrah, vozili s poganalci, kolesi, hodili s hoduljami, se žogali in izvajali štafetne igre). Začeli smo z izvajanjem angleških uric. Otrokom smo preko iger in gibanja pripovedovale angleške besede. Otroci so jih hitro usvojili. Izvedli smo tudi nekaj likovnih dejavnosti.  Za rojstnodnevni kotiček je vsak otrok narisal delfina in morsko dno, narisan izrezal in prilepil na modro podlago. Za razstavo praznika Topliško jabolko so otroci v treh različnih likovnih tehnikah izdelali mobile in plakat na temo jabolk. V času počitka so otroci poslušali zgodbice, ki smo jih brale strokovne delavke. Otroci so se postopoma seznanjali z ožjim in širšim družbenim okoljem. V Kulturnem Kongresnim centrom Dolenjske Toplice smo si ogledali razstavo slik. V Turistično informacijskem centru Dolenjske Toplice smo si ogledali 4D Potovanje k (iz)viru življenja. Odšli smo na Policijsko postajo Dolenjske Toplice, kjer smo spoznali poklic policista, se seznanili s pripomočki, zaščitno opremo in si ogledali policijski avto, kombi in policijsko postajo. Konec meseca smo se z avtobusom odpeljali v Novo mesto v Anton Podbevšek teater, kjer smo si ogledali predstavo Svetlobni potep. Otroci so bili veseli vožnje z avtobusom. Predstavo so spremljali z zanimanjem in ob glasbi malo poplesavali. Po predstavi smo se sprehodili po mestu in se odpravili nazaj v vrtec. Na ravni vrtca smo se vključili in sodelovali pri dejavnosti Teden mobilnosti, in športnem dopoldnevu.

Zapisala Mateja Bevc