V februarju smo v skupini izvajali raznolike dejavnosti, ki so bile prilagojene otrokovemu razvoju in interesom. Poseben poudarek smo namenili ustvarjanju mask, pustovanju in maškaram. Otroci so se že nekaj dni pred pustom srečevali z maskami, da bi se na njih navadili in premagali morebiten strah. V skupini smo naredili kotiček z maskami. Nekaj dni pred pustovanjem smo izdelali pisane balone, enega velikega klovna, ter majhne klovne in pustna očala. Te izdelke smo uporabili za okrasitev prostorov v igralnici. Poleg tega smo si ogledali nekaj posnetkov pustovanj in pustnih povork.

Glasba in ples sta bila nepogrešljiv del dnevnega urnika, saj sta spodbujala otrokov čustveni in socialni razvoj ter prispevala k pozitivnemu vzdušju v skupini. Skupinske dejavnosti, kot so ples, ustvarjanje in igra, so spodbujale razvoj socialnih veščin ter sodelovanje med otroki. Pred državnim praznikom smo poslušali Zdravljico, si ogledali sliko Franceta Prešerna in izdelali Slovensko zastavo.

Skozi vse dejavnosti je bilo poudarjeno spoštovanje otrokovih individualnih potreb in interesov, kar je prispevalo k bogatemu in raznolikemu učnemu okolju ter podprlo celostni razvoj otrok.

Zapisala Mateja Bevc

Dostopnost