V Evropskem tednu mobilnosti od 18. 9. do 22. 9. 2023 smo preko pestrih in zanimivih dejavnosti otroke seznanjali s trajnostno mobilnostjo in o odgovornem ravnanju do narave. Teden smo začeli z zgodbo Beli zajček in spodbudo otrok ter staršev, da v vrtec prihajajo peš oz. iz bolj oddaljenih parkirišč. Ogledali smo si velike slike različnih prevoznih sredstev, jih razvrščali glede na vrsto prometa (cestni, zračni in vodni), likovno ustvarjali, se igrali različne didaktične igre, izdelali cesto, na kateri smo se igrali z različnimi vozili, in prepevali pesmice na temo različnih prevoznih sredstev. Veliko smo se gibali na prostem, se igrali gibalne igre, na sprehodih opazovali promet, prometne znake in se pogovarjali o prometni varnosti (hoji po pločniku ter varnem prečkanju ceste). Teden mobilnosti smo zaključili v petek z Dnevom brez avtomobila. Parkirišče ob našem vrtcu se je spremenilo v prometni poligon, na katerem smo razvijali svoje spretnosti v vožnji s poganjalci ter poskušali biti pozorni na manjše ovire in prometne znake.

V tem tednu smo si ogledali tudi bibliobus.

Nastja Bobnar, vzgojiteljica

Dostopnost