September pri Delfinih

V jutranjih krogih smo se poigrali različne socialne igre, peli pesmice in igrali banse. Otroci so preko socialnih iger navezovali prijateljske odnose, doživljali ugodje drug ob drugem in se bolje spoznavali. Pogovorili smo se o pravilih v skupini in nalogah dežurnih...