Skupina Polžkov

V skupini je 14 otrok, 9 deklic in 5 dečkov. Otroci so zelo radovedni. V vseh dejavnostih z veseljem sodelujejo, stvari jih zanimajo in tako sledijo vzgojiteljicama. Hitro usvojijo nova pravila in dogovore. Postajajo vse bolj samostojni in na to so tudi ponosni. Z...