V mesecu januarju smo se posvetili temi “S knjigo v svet domišljije”. Vsakodnevno smo si ogledovali raznovrstne knjige, prilagojene starostni skupini otrok. V skladu z izbrano temo knjig smo izvajali raznolike pedagoške dejavnosti. Posebno pozornost smo namenili knjigi z naslovom “Zelo lačna gosenica”, ki jo je otrok prinesel v vrtec ob priložnosti svojega rojstnega dne. Na podlagi te knjige smo izvajali ustvarjalne dejavnosti, vključno z izdelavo gosenice, senzorično igro z gosenicami ter prepevali pesmico “Gosenica”. Otroci so z lutko gosenico ob aplikatih ponazarjali, kako gosenica poje različno hrano.

Po ogledu knjig z vozili smo se igrali s plastičnimi vozili in po igralnici vozili s poganjalci.  Odšli smo do Gasilske postaje v Dolenjskih Toplicah, kjer smo spoznavali gasilska vozila, opremo in gasilsko uniformo.  

Po ogledu knjig na temo kahlice smo spodbujali otroke k aktivni uporabi kahlice in stranišča. Ob knjigah o živalih smo otroke učili poimenovanja živali, prepoznavanja njihovih zvokov ter razvrščanja po kriteriju velikosti.

Otroci so ob različnih vrstah knjig (kartonkah, zvočnih knjigah, knjigah za otip) doživljali zadovoljstvo, veselje, zabavo in razvijali pozitiven odnos do literature. Hkrati so se skozi knjige postopoma učili novih besed.

Zapisala Mateja Bevc

Dostopnost